60121.jpg

”Unga har svårt att använda telefonen till att ringa”/Nr 3 2017

I samband med skolstarten brukar många barn få sina första telefoner, men hur många föräldrar sätter sig då ner och berättar hur man genomför ett telefonsamtal? I Korsholms högstadium har studiehandledaren Camilla Lillås redan i många år övat telefonanvändning med sina elever.

När man tänker på barn, tonåringar och telefoner tänker man vanligtvis på att begränsa skärmtiden. Vuxna våndas över nätmobbningen som enkelt sker via telefonerna och uppmanar barnen att vara försiktiga med vad de fotograferar och lägger upp via sina kanaler.  Telefonens grundläggande funktion, att ringa med, har kommit i skymundan. 

Marica Lassus, kommunikationschef vid Wärtsilä, har reagerat på att sättet att se på ett telefonsamtal har ändrat hos den yngre generationen. 

– Många yngre personer drar sig för att ringa okända personer. Trots att jag ber unga anställda att specifikt ringa upp någon för att säkerställa detaljer visar det sig ofta att de istället skickat e-post. Resultatet blir ofta att svaret dröjer.  Många av oss får i dag så mycket e-post att frågan lätt drunk-nar i inkomna meddelanden. E-posten ger många gånger även ett ofullständigt svar eller leder till missförstånd. Ett telefonsamtal, där följdfrågor kan ställas på ett enkelt sätt, skulle i de flesta fall vara så mycket bättre, påpekar Lassus.  

Sluta curla

Camilla Lillås, studiehandledare vid Korsholms högstadium, har även märkt av en ovilja att använda telefonen till att ringa bland de unga. Inför åttornas praoperiod fick hon av en förälder frågan om skolan kunde gå igenom hur eleverna ringer ett telefonsamtal. Föräldern hade nämligen märkt att det för tonåringen inte var självklart att man började med att presentera sig. Tonåringen trodde att mottagaren automatiskt såg vem som ringde och att denna procedur därför var överflödig. Att ringa ett telefonsamtal är något som Camilla i många års tid har övat med sina elever. För många är det väldigt ovant och nervöst. 

– Jag märker en klar skillnad på de elever som av sina föräldrar ”tvingats” sköta egna ärenden via telefon. Vi gör verkligen våra barn en tjänst genom att ibland sluta curla och be dem ringa själva, vare sig det är till tandläkaren eller till moppekursen.  

Ringer kompisar

En snabbkoll med Michelle Norrman, Johannes Örn och Lucas Hjorth i årskurs 7 vid Korsholms högstadium visar att de visserligen ringer många telefonsamtal per dag, men bara till sina kompisar. Trots att de tänker efter kommer de inte på en enda gång de har använt telefonen till att ringa någon de inte känner.  

För många unga är det en naturlig sak att ”hänga med” genom att vara på telefonen, men när ”hängandet” möter en annan generation på arbetsplatsen blir det ibland fel. Camilla Lillås påpekar att tonåringarna ofta inte förstår vilken bild de ger av sig själva när de under arbetstid använder sina telefoner. 

– En prao-elev som erhåller arbetsutlåtandet ”verkar inte vara intresserad av branschen”, trots att det är hens drömjobb blir förstås både ledsen och förvånad. 

Text och foto: Maria Österåker

60122_t.jpg

Ha positiva förväntningar när barnet börjar skolan/Nr 3 2017

Att bli förälder till ett skolbarn innebär stora förändringar. Som nybliven skolförälder är det viktigaste att ha positiva förväntningar på skolan och att visa förtroende för den.Läs mera »
60120_t.jpg

Hon föreläser om livet i gränslandet/Nr 3 2017

Folk måste fatta att mobbningen inte tar slut när skolan är slut, säger Celinda Byskata, som har gjort det till sin mission i livet att slå hål på myter om psykisk ohälsa med sin egen story som redskap.Läs mera »
60119_t.jpg

Fråga juristen: Är det möjligt att välja en annan skola?/Nr 3 2017

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fiLäs mera »
60118_t.jpg

Recept: Mellanmålskex med tranbär/Nr 3 2017

De här hälsosamma och goda kexen är perfekta att ha med sig till skolan som mellanmål.Läs mera »
60117_t.jpg

Här råder disciplin, hänsyn och respekt/Nr 3 2017

Gatorna i Kyoto är fulla av människor, många av dem är skolbarn i uniform i olika färger. I Japan är skoluniformen en viktig del av identiteten, den signalerar tillhörighet och gemenskap. Läs mera »
60116_t.jpg

Kolumn: Föräldrar – sluta upp med kalasmobbningen/Nr 3 2017

En statusuppdatering på Facebook i början av sommaren. En vän undrar hur hon ska förklara för sitt barn att han inte kan gå på klasskompisens kalas, eftersom han inte är bjuden. Vad finns det för svar på frågan ”Mamma, varför är inte jag bjuden”? Läs mera »
60115_t.jpg

Barns ensamhet ska tas på allvar /Nr 3 2017

”Ingen ser mig.” ”Jag har ingen att prata med.” Det här är kommentarer forskaren Niina Junttila oroväckande ofta hör.  Hon menar att barns ensamhet är allvarligare än många förstår.Läs mera »
60114_t.jpg

Lästips/Nr 3/2017

Mikaela Wickström är tidningen Hem och Skolas nya läsinspiratör. Hon är förälder och bibliotekarie på Nordisk kulturkontakt, en nordisk kulturinstitution som har sitt bibliotek i Helsingfors. Här tipsar hon om tre böcker för olika åldrar.Läs mera »
60113_t.jpg

Klassföräldrar behövs också då barnen blir äldre/Nr 3 2017

Intresset för att engagera sig som klassförälder är större i de lägre klasserna, det vittnar både föräldrar och lärare i Winellska skolan i Kyrkslätt om. Men klassföräldrar behövs också i de högre klasserna. I Winellska skolan ordnade man en pizzakväll i slutet av förra läsåret.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.