60121.jpg

”Unga har svårt att använda telefonen till att ringa”/Nr 3 2017

I samband med skolstarten brukar många barn få sina första telefoner, men hur många föräldrar sätter sig då ner och berättar hur man genomför ett telefonsamtal? I Korsholms högstadium har studiehandledaren Camilla Lillås redan i många år övat telefonanvändning med sina elever.

När man tänker på barn, tonåringar och telefoner tänker man vanligtvis på att begränsa skärmtiden. Vuxna våndas över nätmobbningen som enkelt sker via telefonerna och uppmanar barnen att vara försiktiga med vad de fotograferar och lägger upp via sina kanaler.  Telefonens grundläggande funktion, att ringa med, har kommit i skymundan. 

Marica Lassus, kommunikationschef vid Wärtsilä, har reagerat på att sättet att se på ett telefonsamtal har ändrat hos den yngre generationen. 

– Många yngre personer drar sig för att ringa okända personer. Trots att jag ber unga anställda att specifikt ringa upp någon för att säkerställa detaljer visar det sig ofta att de istället skickat e-post. Resultatet blir ofta att svaret dröjer.  Många av oss får i dag så mycket e-post att frågan lätt drunk-nar i inkomna meddelanden. E-posten ger många gånger även ett ofullständigt svar eller leder till missförstånd. Ett telefonsamtal, där följdfrågor kan ställas på ett enkelt sätt, skulle i de flesta fall vara så mycket bättre, påpekar Lassus.  

Sluta curla

Camilla Lillås, studiehandledare vid Korsholms högstadium, har även märkt av en ovilja att använda telefonen till att ringa bland de unga. Inför åttornas praoperiod fick hon av en förälder frågan om skolan kunde gå igenom hur eleverna ringer ett telefonsamtal. Föräldern hade nämligen märkt att det för tonåringen inte var självklart att man började med att presentera sig. Tonåringen trodde att mottagaren automatiskt såg vem som ringde och att denna procedur därför var överflödig. Att ringa ett telefonsamtal är något som Camilla i många års tid har övat med sina elever. För många är det väldigt ovant och nervöst. 

– Jag märker en klar skillnad på de elever som av sina föräldrar ”tvingats” sköta egna ärenden via telefon. Vi gör verkligen våra barn en tjänst genom att ibland sluta curla och be dem ringa själva, vare sig det är till tandläkaren eller till moppekursen.  

Ringer kompisar

En snabbkoll med Michelle Norrman, Johannes Örn och Lucas Hjorth i årskurs 7 vid Korsholms högstadium visar att de visserligen ringer många telefonsamtal per dag, men bara till sina kompisar. Trots att de tänker efter kommer de inte på en enda gång de har använt telefonen till att ringa någon de inte känner.  

För många unga är det en naturlig sak att ”hänga med” genom att vara på telefonen, men när ”hängandet” möter en annan generation på arbetsplatsen blir det ibland fel. Camilla Lillås påpekar att tonåringarna ofta inte förstår vilken bild de ger av sig själva när de under arbetstid använder sina telefoner. 

– En prao-elev som erhåller arbetsutlåtandet ”verkar inte vara intresserad av branschen”, trots att det är hens drömjobb blir förstås både ledsen och förvånad. 

Text och foto: Maria Österåker

62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »
62585_t.jpg

Mer än ord behövs som stöd Nr 1/2018

Projektet Mer än ord har klarlagt hur, var och när föräldrar vill att det första beskedet om barnets funktionsnedsättning ges. På en ny webbplats samlas mångsidig information för bland annat anhöriga.Läs mera »
62584_t.jpg

Tidsresan ger insikt i konflikter Nr 1/2018

Året är 1917, det är oroliga tider. I Helsingfors ordnas våldsamma demonstrationer, arbetarrörelsen har utlyst storstrejk och det autonoma Finlands framtid är osäker. En grupp ungdomar har begett sig till Hertonäs gård för att söka mat, skydd och husrum.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.