55085.jpg

Gul flagg – ett sätt att öka trivseln i skolan

Gul flagg är en metod som betonar vikten av att eleverna trivs i sin skolvardag och lär sig social kompetens. Det är också ett sätt att förebygga­ mobbning. Konceptet kommer från Irland och har nu börjat­ tillämpas i fyra Raseborgsskolor.

– Vi ville ha något mer än Kiva skola, där man under vissa timmar talar om anti-mobbning. I stället ville vi syresätta vackra ord som tolerans, respekt, vi-anda, ansvar för närsamhället och jämställdhet och göra dem till en naturlig del av vår vardag.

Det säger Charlotta Allamo, rektor för Billnäs skola i Raseborg, som är en av de fyra skolor i staden som implementerar gul flagg i praktiken.

De övriga är Snappertuna skola, Västerby skola och Pojo kyrkoby skola.

Alla i skolan jobbar målmedvetet för att alla ska må bra och trivas. Det kräver mycket arbete och diskussioner.

– Du kan inte bara säga åt en elev att vara social, utan att eleven förstår vad det betyder. I lärarkåren har vi fört många och långa diskussioner kring värdegrundsfrågor. Hela personalen måste stå bakom samma tankar och jobba för samma sak. Vi behöver ständigt återkommande träning, säger Charlotta Allamo.

För ett par år sedan var hon på Irland och bekantade sig där med gul flagg.

– Jag tände genast på det och tyckte att det mycket väl går att införa i vår skola, som i år har 46 elever. Vi har jobbat hårt för att komma igång med det och nu börjar bitarna falla på plats. 

Till programmet hör att eleverna får fylla i enkäter och sociogram. Genom dem får man veta hur eleverna förhåller sig till varandra, om de alla har någon kamrat att vara tillsammans med och hur de allmänt mår.

– Det kommer nästan alltid fram något som vi inte visste. Genom enkäterna får vi redskap att genast ta tag i problem och följa upp dem. Elevvårdsgruppen involveras också.

Föräldrarna känner också till vad gul flagg syftar till och skolan har en naturlig kontakt till föräldrarna.

– Allt vi gör är öppet och föräldrarna är när som helst välkomna att titta in och diskutera, säger Charlotta Allamo.

Eleverna hörs

Eleverna är självfallet involverade. I skolan finns fyra råd: Elevrådet, miljörådet, aktivitetsrådet och it-expertisrådet. Det finns elevrepresentanter med i alla de här råden.

Elevrådet har en stark ställning och får till exempel bestämma om temadagar och temaraster. Charlotta Allamo har tillsammans med lärarna Annika Madsen och Krista Halonen gjort ett studiebesök i Martti Ahtisaaren koulu i Kuopio och fick med sig kompismedling (på finska Verso) i bagaget. Det har man där tillämpat med stor framgång.

– Det innebär att eleverna fungerar som medlare i konfliktsituationer. Lärarna finns med i bakgrunden och har ansvaret, men situationen klaras oftast upp på ett bra sätt eleverna emellan. Vi börjar med kompismedling senare i år.

Kevin Määttä och Lucas Hellman går i trean, Dani Helenius i femman och Olivia Heerman, Olivia Pettersson och Oliver Lindström sexan. Att de trivs i sin skola försäkrar de med en mun.

För dem är gul flagg en naturlig del av skolvardagen. 

 – Man skall inte lämna någon ensam och så skall man vara snälla mot varann. Vi har också vänelever som vi äter med och de stora väneleverna läser för de mindre och lär dem att använda läsplattan.

– Det är bra att Billnäs är en liten skola. Här är inte så många som mobbar, de yngre kan leka med de äldre och lärarna hjälper.

Tua Ranninen, text och foto

Nr 4/2016

66375_t.jpg

Ledaren: Nu kläcker vi framtidens idéer/Nr 4 2018

Finland är föreningarnas förlovade land och Svenskfinland, ja, vi har sannerligen mer än vår beskärda del av föreningar. Läs mera »
66374_t.jpg

Kolumn: Ta kontroll över tiden/Nr 4 2018

Det här numret av tidningen handlar till stor del om skärmar och skärmtid. Orsaken är att det i undersökningen Föräldrabarometern visade sig att många föräldrar är oroliga över barnens och de ungas skärmanvändning. Läs mera »
66373_t.jpg

Hem- och Skolaförening tveksam till mobilfritt i skolan/Nr 4 2018

Skolvardagen efter årets höstlov började med en stor förändring i grundskolorna i Mariehamn – inga mobiltelefoner tillåts under skoldagen. Åsikterna om beslutet är delade.Läs mera »
66371_t.jpg

Varierande praxis för mobilanvändning i skolan/Nr 4 2018

En del skolor har nolltolerans för mobilanvändning på rasterna, medan andra skolor tillåter viss skärmtid. Frågar man föräldrarna är många för ett totalförbud, men telefonerna är inte bara av ondo, säger rektorer.Läs mera »
66370_t.jpg

”Använd telefonen till mer än spel”/Nr 4 2018

Frilansjournalisten och apptestaren Jenni Utriainen har ett klart svar på frågan om hur man får ut det mesta av smarttelefoner och digitala pekplattor när det gäller barn.Läs mera »
66369_t.jpg

”Hellre dialog än förbud”/Nr 4 2018

För datapedagogen Johan Palmén gäller det att tänka igenom grunderna om man vill använda de digitala skärmarna på bästa sätt. Läs mera »
66368_t.jpg

En vuxen människas skärmdagbok: ”Där rök 44 timmar av mitt liv”/Nr 4 2018

Marcus Rosenlund förde dagbok över sin skärmtid under en veckas tid i oktober. Resultatet fick honom att må illa.Läs mera »
66367_t.jpg

”Viktigt tänka på barnens integritet”/Nr 4 2018

Radioprofilerna Eva Frantz och Hannah Norrena är vana vid att vara väldigt öppna med sina liv i offentligheten, och i höst har de startat en relationspodd. Men hur resonerar de som föräldrar kring öppenhet, skärmtid och sociala medier?Läs mera »
66366_t.jpg

Kolumn: Föräldramöten och möten med föräldrar/Nr 4 2018

Jag minns stunden ännu som igår. Teckningarna på väggen, diagrammet över tappade tänder, de små stolarna, ljuset som kom in genom fönstret. Läs mera »
66365_t.jpg

Recept: Len rödbetssoppa/Nr 4 2018

Rödbetssoppan kan man servera till exempel med en klick smetana eller grynost.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.