55085.jpg

Gul flagg – ett sätt att öka trivseln i skolan

Gul flagg är en metod som betonar vikten av att eleverna trivs i sin skolvardag och lär sig social kompetens. Det är också ett sätt att förebygga­ mobbning. Konceptet kommer från Irland och har nu börjat­ tillämpas i fyra Raseborgsskolor.

– Vi ville ha något mer än Kiva skola, där man under vissa timmar talar om anti-mobbning. I stället ville vi syresätta vackra ord som tolerans, respekt, vi-anda, ansvar för närsamhället och jämställdhet och göra dem till en naturlig del av vår vardag.

Det säger Charlotta Allamo, rektor för Billnäs skola i Raseborg, som är en av de fyra skolor i staden som implementerar gul flagg i praktiken.

De övriga är Snappertuna skola, Västerby skola och Pojo kyrkoby skola.

Alla i skolan jobbar målmedvetet för att alla ska må bra och trivas. Det kräver mycket arbete och diskussioner.

– Du kan inte bara säga åt en elev att vara social, utan att eleven förstår vad det betyder. I lärarkåren har vi fört många och långa diskussioner kring värdegrundsfrågor. Hela personalen måste stå bakom samma tankar och jobba för samma sak. Vi behöver ständigt återkommande träning, säger Charlotta Allamo.

För ett par år sedan var hon på Irland och bekantade sig där med gul flagg.

– Jag tände genast på det och tyckte att det mycket väl går att införa i vår skola, som i år har 46 elever. Vi har jobbat hårt för att komma igång med det och nu börjar bitarna falla på plats. 

Till programmet hör att eleverna får fylla i enkäter och sociogram. Genom dem får man veta hur eleverna förhåller sig till varandra, om de alla har någon kamrat att vara tillsammans med och hur de allmänt mår.

– Det kommer nästan alltid fram något som vi inte visste. Genom enkäterna får vi redskap att genast ta tag i problem och följa upp dem. Elevvårdsgruppen involveras också.

Föräldrarna känner också till vad gul flagg syftar till och skolan har en naturlig kontakt till föräldrarna.

– Allt vi gör är öppet och föräldrarna är när som helst välkomna att titta in och diskutera, säger Charlotta Allamo.

Eleverna hörs

Eleverna är självfallet involverade. I skolan finns fyra råd: Elevrådet, miljörådet, aktivitetsrådet och it-expertisrådet. Det finns elevrepresentanter med i alla de här råden.

Elevrådet har en stark ställning och får till exempel bestämma om temadagar och temaraster. Charlotta Allamo har tillsammans med lärarna Annika Madsen och Krista Halonen gjort ett studiebesök i Martti Ahtisaaren koulu i Kuopio och fick med sig kompismedling (på finska Verso) i bagaget. Det har man där tillämpat med stor framgång.

– Det innebär att eleverna fungerar som medlare i konfliktsituationer. Lärarna finns med i bakgrunden och har ansvaret, men situationen klaras oftast upp på ett bra sätt eleverna emellan. Vi börjar med kompismedling senare i år.

Kevin Määttä och Lucas Hellman går i trean, Dani Helenius i femman och Olivia Heerman, Olivia Pettersson och Oliver Lindström sexan. Att de trivs i sin skola försäkrar de med en mun.

För dem är gul flagg en naturlig del av skolvardagen. 

 – Man skall inte lämna någon ensam och så skall man vara snälla mot varann. Vi har också vänelever som vi äter med och de stora väneleverna läser för de mindre och lär dem att använda läsplattan.

– Det är bra att Billnäs är en liten skola. Här är inte så många som mobbar, de yngre kan leka med de äldre och lärarna hjälper.

Tua Ranninen, text och foto

Nr 4/2016

62596_t.jpg

Ledare: Lång väg att gå efter #metoo Nr 1/2018

Många människor har gått omkring och burit på en hemlighet. En gammal oförrätt som legat i minnets dunkla vrå och gnagt på självkänslan, på självbilden. Var det mitt fel? Kunde jag ha undvikit det? Varför jag?Läs mera »
62595_t.jpg

Kolumn: Tidning för alla åldrar Nr 1/2018

Ett tema för årets första nummer av den här tidningen brukar vara ungas val efter grundskolan. Den här gången blev det inte så, vi har valt att bland annat fokusera på efterdyningarna av #metoo- och #dammenbrister-kampanjerna, ett tema som vi inte kan ignorera. Läs mera »
62593_t.jpg

Kunskap kan skydda mot övergrepp Nr 1/2018

Efter #dammenbrister och #metoo-kampanjerna var det många skolor som hörde av sig till experterna Malin Gustavsson och Suss Åhman. Barn och unga behöver få kunskap om sexuella trakasserier, och om vad som är rätt och fel, också riktigt små barn.Läs mera »
62592_t.jpg

Börja prata om sexuella trakasserier tidigare Nr 1/2018

Det är bra att #metoo skapat uppmärksamhet kring viktiga frågor, säger studerande och lärare vid Ålands lyceum. Där har man i år lyft upp sexuella kränkningar mer än vanligt inom ramen för kursen i hälsokunskap. Läs mera »
62591_t.jpg

Teaterpedagoger inspirerades av #metoo Nr 1/2018

Efter #metoo-kampanjen bestämde sig teaterpedagogerna på Wasa Teater för att göra något konkret för att uppnå förändring. Resultatet blev ett studiematerial för för barn och unga.Läs mera »
62590_t.jpg

Elever lär sig rädda liv Nr 1/2018

Tryckförband, stabilt sidoläge, medvetslöshet och krampanfall, det hinner hända mycket under en lektion i första hjälpen. Rätt attityd och grundläggande kunskaper kan rädda liv. Läs mera »
62589_t.jpg

Ett skrivande utan gränser – och utan pengar Nr 1/2018

Att vara kritikerrosad och prisbelönt författare är ingen garanti för ett flott leverne. Utan sociala skyddsnät och med månadsinkomster som ofta är lägre än ett kassabiträdes, är det en utmaning att försörja två barn. Men Johanna Holmström har prioriterat någonting långt viktigare: tid.Läs mera »
62588_t.jpg

Föräldrar efterlyser kamratstöd Nr 1/2018

Var femte Kimitoungdom dricker sig full minst en gång per månad, visar en hälsoenkät. Nu söker föräldrarna stöd av varandra för att få bukt med alkoholkonsumtionen bland ungdomarna.Läs mera »
62587_t.jpg

”Våga vara tydlig gällande alkohol” Nr 1/2018

En av Hem och Skolas nya föreläsare, Anne Ahlefelt, föreläser om rusmedel. Hon har lång erfarenhet av att prata med föräldrar, elever och lärare om ämnet, och hon uppmanar föräldrar att vara tydliga och sätta gränser i frågan.Läs mera »
62586_t.jpg

Kolumn: Talkoandan är död – länge leve talkot! Nr 1/2018

Ett av de vackraste orden jag vet på finska är talkoot. Talkoot definieras i ordboken som ”kyläkunnan, naapureiden, työtovereiden tms. vapaaehtoinen palkaton työntekotilaisuus, johon tavallisesti liittyy autettavan tarjoama kestitys”. Alltså ett oavlönat tillfälle där en grupp människor arbetar mot ett gemensamt mål. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.