Artikel

55904_t.jpg

Kolumn: Hur hinna med allt? 

Nyligen fick jag en inbjudan till en föräldrakväll med gästföreläsare på skolan, en föräldrakväll jag gärna skulle ha deltagit i. Läs mera »
55903_t.jpg

Ny plan för småbarnspedagogik i höst

Den 1 augusti 2017 börjar man använda sig av en ny plan för småbarnspedagogik på dagis. Vad innebär det här för barnen och deras vårdnadshavare? Specialsakkunnig Charlotta Rehn på Utbildningsstyrelsen svarar på fyra frågor. Läs mera »
55902_t.jpg

Datorer hör nu till vardagen

När kommunen för ett par år sedan skaffade plattor till alla avdelningar på daghemmet började man fundera på vad man kunde använda dem till. Folkhälsan kopplades in och pedagogerna gick på it-kafé med Johan Palmén.Läs mera »
55901_t.jpg

”Det finns ingenting som är omöjligt”

Att föräldraföreningen är en tillgång för daghem och skolor är säkert ingen överraskning. Men föreningsarbetet kan också ge mer energi än det tar. Åtminstone verkar det så i Pargas och Petsmo.Läs mera »
55900_t.jpg

Skärmtid – vad är det?

Då jag växte upp fanns det begränsat med kanaler och ett begränsat utbud, så skärmtid var inget problem. Då tampades föräldrar med andra uppfostringsfrågor. Läs mera »
55899_t.jpg

Barn mår bäst av att röra på sig varje dag

Det finns många olika möjligheter att få in fysisk aktivitet i barns vardag och låta dem vara nyfikna på omgivningen. Att ta trapporna i stället för hissen har vi hört om förr, men det gäller också att få in möjligheten till spurter och andra sätt att höja pulsen under dagen.Läs mera »
55898_t.jpg

Läsambassadören tipsar

Den finlandssvenska bilderboken har blomstrat i många år. För de föräldrar, pedagoger och andra läsande vuxna som gärna introducerar böcker som skapats av finlandssvenska författare och illustratörer för barnen finns alltså mycket att välja mellan. Här presenteras tre av de bilderböcker som utkommit hösten 2016.Läs mera »
55093_t.jpg

Ledare: Jag läste för att jag såg vuxna läsa

Vårt äldsta barn Axel, som redan är 19 år, påminner oss emellanåt om hur oskäligt hårdnackade och osmidiga vi i tiderna var med honom när det gällde mediekonsumtion. Läs mera »
55092_t.jpg

Kolumn: Vuxna på clownjakt

Det kan vara skrämmande med clowner, det har den här hösten visat. Då clownskräcken var som störst var det flera vuxna människor som i den lokala Facebook-gruppen tänkte gå på clownjakt med sina hundar. Läs mera »
55091_t.jpg

Om konsten att bemöta och mötas

Det handlar om att lyssna och att känna in, att fokusera på det positiva, samt att kunna se förbi begränsningarna. I en välfungerande relation mellan skolan och hemmet föds de allra bästa förutsättningarna för ett barns skolgång. Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.