Artikel

60117_t.jpg

Här råder disciplin, hänsyn och respekt/Nr 3 2017

Gatorna i Kyoto är fulla av människor, många av dem är skolbarn i uniform i olika färger. I Japan är skoluniformen en viktig del av identiteten, den signalerar tillhörighet och gemenskap. Läs mera »
60116_t.jpg

Kolumn: Föräldrar – sluta upp med kalasmobbningen/Nr 3 2017

En statusuppdatering på Facebook i början av sommaren. En vän undrar hur hon ska förklara för sitt barn att han inte kan gå på klasskompisens kalas, eftersom han inte är bjuden. Vad finns det för svar på frågan ”Mamma, varför är inte jag bjuden”? Läs mera »
60115_t.jpg

Barns ensamhet ska tas på allvar /Nr 3 2017

”Ingen ser mig.” ”Jag har ingen att prata med.” Det här är kommentarer forskaren Niina Junttila oroväckande ofta hör.  Hon menar att barns ensamhet är allvarligare än många förstår.Läs mera »
60114_t.jpg

Lästips/Nr 3/2017

Mikaela Wickström är tidningen Hem och Skolas nya läsinspiratör. Hon är förälder och bibliotekarie på Nordisk kulturkontakt, en nordisk kulturinstitution som har sitt bibliotek i Helsingfors. Här tipsar hon om tre böcker för olika åldrar.Läs mera »
60113_t.jpg

Klassföräldrar behövs också då barnen blir äldre/Nr 3 2017

Intresset för att engagera sig som klassförälder är större i de lägre klasserna, det vittnar både föräldrar och lärare i Winellska skolan i Kyrkslätt om. Men klassföräldrar behövs också i de högre klasserna. I Winellska skolan ordnade man en pizzakväll i slutet av förra läsåret.Läs mera »
60112_t.jpg

Aktuellt från förbundet 3/2017/Nr 3 2017

Är du klassförälder? • Hem och Skola pop up • Den nationella Hem och Skola-dagen 29.9 • Sångbok till högstadieelever Läs mera »
60111_t.jpg

Fem fårgor: Kapellby satsar på kultur och musik/Nr 3 2017

Kapellby skola är en skola med cirka 85 elever från förskolan till sjätte klass, belägen i Lappträsk kyrkoby i östra Nyland. Hem och Skola-föreningen har en styrelse på sex personer där Carina Lund är ordförande.Läs mera »
58186_t.jpg

Ledare: Segregeringen syns också i grundskolan

I höstas i en incheckningskö på ett flygfält stötte jag på en amerikansk familj som reagerade på att jag var från Finland. ”Ni har ju världens bästa skola”, sade den lätt gråsprängda familjefadern från Austin, Texas, med entusiasm i blicken.Läs mera »
58185_t.jpg

Tala om svåra saker

Efter förra numret av tidningen fick vi in en hel del respons. Bland all positiv feedback fanns också de som inte var så förtjusta i att Hem och skola-tidningen skriver om ämnen som porr, i en tidning som bärs hem av eleverna, eftersom små barn kan läsa tidningen innan föräldrarna får den. Läs mera »
58184_t.jpg

”Prestationskrav kan ge kroppsstress”

Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg vid Ätstörningscentrum föreläser om kroppsbild och ätstörningar, bland annat i skolor. De uppmanar lärare och föräldrar att signalera till unga att de inte behöver prestera hela tiden.Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.