Artikel

60112_t.jpg

Aktuellt från förbundet 3/2017/Nr 3 2017

Är du klassförälder? • Hem och Skola pop up • Den nationella Hem och Skola-dagen 29.9 • Sångbok till högstadieelever Läs mera »
60111_t.jpg

Fem fårgor: Kapellby satsar på kultur och musik/Nr 3 2017

Kapellby skola är en skola med cirka 85 elever från förskolan till sjätte klass, belägen i Lappträsk kyrkoby i östra Nyland. Hem och Skola-föreningen har en styrelse på sex personer där Carina Lund är ordförande.Läs mera »
58186_t.jpg

Ledare: Segregeringen syns också i grundskolan

I höstas i en incheckningskö på ett flygfält stötte jag på en amerikansk familj som reagerade på att jag var från Finland. ”Ni har ju världens bästa skola”, sade den lätt gråsprängda familjefadern från Austin, Texas, med entusiasm i blicken.Läs mera »
58185_t.jpg

Tala om svåra saker

Efter förra numret av tidningen fick vi in en hel del respons. Bland all positiv feedback fanns också de som inte var så förtjusta i att Hem och skola-tidningen skriver om ämnen som porr, i en tidning som bärs hem av eleverna, eftersom små barn kan läsa tidningen innan föräldrarna får den. Läs mera »
58184_t.jpg

”Prestationskrav kan ge kroppsstress”

Sjukskötarna Julia Backman och Ira Zetterborg vid Ätstörningscentrum föreläser om kroppsbild och ätstörningar, bland annat i skolor. De uppmanar lärare och föräldrar att signalera till unga att de inte behöver prestera hela tiden.Läs mera »
58183_t.jpg

Paulina förde en lång kamp mot anorexin

Paulina Westin insjuknade i anorexi som tonåring. I dag, drygt tio år senare, är hon frisk. Hon har flera råd att ge föräldrar, för att möjligen förhindra att flera drabbas. Föräldrar ska tänka på att inte bara berömma prestationer och föräldrarna ska uttrycka en positiv självbild.Läs mera »
58182_t.jpg

Nytt material ska hjälpa lärare att prata om porr

– Man behöver inte vara ett proffs, man behöver inte kunna uttrycka sig så jättesmidigt. Viktigast är att man har någon slags dialog kring kropp och sexualitet, säger Suss Åhman.Läs mera »
58181_t.jpg

Enkät: Hur talar man om porr med sina barn?

Vi frågade några föräldrar. 1. Har du pratat med dina barn om pornografi? 2. Hur har du gjort det? 3. Hur följer du med vad dina barn gör på internet?Läs mera »
58180_t.jpg

Får skolan ta betalt av eleverna?

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fiLäs mera »
58179_t.jpg

Kolumn: Den värdefulla tystnaden

”Finns det i din skola ett ställe dit man kan gå om man vill ha det tyst på rasterna?” frågade jag min son. ”Ja”, svarade han så där fåordigt som bara tonårspojkar kan. Glatt överraskad ville jag naturligtvis veta var detta utrymme fanns. ”Man kan stå i trappan längst bort i korridoren.”Läs mera »

Hem & skola är förbundets tidning. Den delas ut i skolor som har en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Tidningens målgrupp är föräldrar med barn i svenskspråkig skola. Upplagan är 37.000 ex och genom att annonsera i tidningen nås läsare i hela Svenskfinland.

I artikelarkivet hittas alla artiklar som ingår i Hem & skola från 2011 och framåt. Artiklarna finns där som en löpande text.