Fråga juristen

Här publiceras svar på frågor som publicerats i Tidningen Hem och Skolas spalt "Fråga juristen".  - Har du en fråga som du som förälder gärna skulle få svar på? Vi kan inte lova att alla frågor besvaras och ett snabbt svar via den här kanalen, men skicka gärna in en fråga om du tror att svaret kan vara av allmänt intresse.

Frågorna besvaras av jurist Thomas Sundell på Regionförvaltningsverkets svenska enhet för bildningsväsendet.

Skicka in din fråga till redaktor@hemochskola.fi

 
63758_t.jpg

Fråga juristen: Utlandsresa och rätt till stödundervisning/Nr 2 2018

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga – mejla redaktor@hemochskola.fi
62579_t.jpg

Fråga juristen: Vad göra när skolskjutsen inte fungerar? Nr 1/2018

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga – mejla redaktor@hemochskola.fi
60119_t.jpg

Fråga juristen: Är det möjligt att välja en annan skola?/Nr 3 2017

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fi
58180_t.jpg

Får skolan ta betalt av eleverna?

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fi
56818_t.jpg

Vilka rättigheter har elev som blir sjuk i dålig skolbyggnad?

Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Om du har en fråga som du vill ha svar på – mejla redaktor@hemochskola.fi


 

Utbildningsstyrelsen har samlat ofta förekommande frågor och svar på sin webbplats. Kanske den fråga du funderar över finns bland dem?


SAMS juridiska ombud svarar på juridiska frågor som berör elever med funktionsnedsättning i skolans vardag. Kontakt: radgivning(a)juridisktombud.fi