FÖRÄLDRABAROMETERN 2018

 

Denna undersökningen riktar sig DIG som har barn i grundskolan. Frågorna handlar om barnens skolgång, den nya läroplanen, samarbetet mellan hemmet och skolan och föräldrarnas delaktighet i skolsamfundet.

Din åsikt är viktig för oss!

Du kan besvara förfrågan antingen på svenska eller finska. Det räcker ca 15 minuter att svara på enkäten och det går bra att göra det tillsammans med ditt barn. Har du flera barn i grundskolan går det bra att svara på enkäten flera gånger, varje gång utifrån ett barn. 

Genom att fylla i din uppgifter på tacksidan efter att du skickat in svaren är du med i utlottningen av 4 presentkort á 100 euro till lippu.fi

Till enkäten: FÖRÄLDRABAROMETERN 2018

 

Frågebatteriet finns också tillgängligt på engelska, ryska, estniska, arabiska, somaliska, vietnamesiska, bosniska, persiska/farsi, kurdiska/sorani, albanska, bulgariska och swahili.
Länkar till enkäten på de olika språken hittar du här

Föräldrabarometern är öppen t.o.m. 20.5.2018. 

Resultaten publiceras under hösten 2018.

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto samarbetar med Åbo Akademi gällande en omfattande undersökning över föräldrarnas synpunkter som vi kallar Föräldrabarometern.

Tack vare understöd från Svenska kulturfonden har enkäten kunnat översättas till tolv andra språk. 

Förbundet Hem och Skola gjorde motsvarande Föräldrabarometer-undersökningar på svenska år 2013 och 2015.