Lägerskolstipendier

Vi samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor i grundskolor och skolor på andra stadiet som erbjuder förlängd läroplikt.

Lägerskolstipendier grundskolor

Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet. Ansökan görs elektroniskt: http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home

Observera att du endast kan söka lägerskolstipendier när du väljer individuell eller organisation.
Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att det finns ett pedagogiskt program.
Beslutet kommer inom december. Ansökningstiden är 1.9-15.10.

Mera information om att ordna lägerskolor och praktiska tips: gerskoleguide

Lägerskolstipendier andra stadiet

Svenskspråkiga skolor på andra stadiet har möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. Ansökan görs elektroniskt: http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home

OBS! Du måste vara registrerad som Individuell eller Organisation när du loggar in för att nå lägerskolansökningsblanketten.

Höstens ansökningsrond gäller i första hand resor för följande vår eller hela årets resor. Ansökningstiden är 1.9-15.10.

Vårens ansökningsrond gäller resor som görs under höstterminen. Ansökningsblanketten är öppen från 1.3 till 15.4 och beslutet kommer i maj.

Redovisningsblankett

Här finns redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2020. Lägerskolbidrag som beviljats senare redovisas elektroniskt i ansökningsprogrammet.