Lägerskolstipendier

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor i grundskolor och gymnasier.

Lägerskolstipendier grundskolor

Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet.
Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att det finns ett pedagogiskt program.
Beslutet kommer inom december.

Ansökningsblanketten är öppen 1.9-1.11

Redovisning av lägerskolstipendiet görs via blanketten längre ner på sidan!

Mera information om att ordna lägerskolor och praktiska tips hittas i denna lägerskoleguide.

Lägerskolstipendier gymnasier

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år.

Höstens ansökningsrond gäller i första hand resor för följande vår eller hela årets resor. Besluten kommer i december. Ansökningsblanketten är öppen 1.9-1.11

Vårens ansökningsrond gäller resor som görs under höstterminen.
Ansökningsblanketten är öppen från februari/mars till mitten av april (datumen varierar) och beslutet kommer i maj.

Redovisningsblankett

Här hittas redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2019. Lägerskolorna skall redovisas senast sista december 2019.