Lägerskolstipendier

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor i grundskolor och gymnasier.

Lägerskolstipendier grundskolor

Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet.
Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att det finns ett pedagogiskt program.
Beslutet kommer inom maj och december. Ansökningstiderna är 1.3-15.4 (endast gymnasiet) och 1.9-15.10 (grundskolan och gymnasiet).

Beviljade lägerskolbidrag grundskolor 2020

Redovisningsblankett för lägerskolor som hålls under år 2020. Lägerskolorna skall redovisas senast 31.12.2020

Mera information om att ordna lägerskolor och praktiska tips hittas i denna lägerskoleguide.

Lägerskolstipendier gymnasier

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. Höstens ansökningsrond gäller i första hand resor för följande vår eller hela årets resor.

Beviljade understöd från hösten ansökningsrond för gymnasier

Redovisningsblankett för år 2020

Vårens ansökningsrond gäller resor som görs under höstterminen.
Ansökningsblanketten är öppen från 1.3 till 15.4 och beslutet kommer i maj.

Redovisningsblankett

Här hittas redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2020. Lägerskolorna skall redovisas senast sista december 2020.