Lägerskolstipendier

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. På hösten (ansökan stängs kring mitten av oktober, beslutet kommer i december) gäller ansökan i första hand vårens resor eller hela årets resor och i vårens ansökningsrond (stängs i mitten av april (datumet varierar), beslutet kommer i slutet av maj) ansöks bidrag för resor som görs under höstterminen. Bidrag för resor som redan har hållits eller som redan fått bidrag av stiftelsen i föregående rond beviljas inte. Höstens ansökningsrond har avslutats 16 oktober. Vårens ansökningstid är fram till 10.4 Ansökningsblanketten är nu öppen och gymnasier kan ansöka om bidrag för höstens resor senast 10.4.2019

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor.

Lägerskolstipendier

Ansökningstiden för understöd till lägerskolor/studieresor som hålls under år 2019 har avslutats (16.10.2018). Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet. Ansökningsblanketten öppnas i slutet av augusti och stängs kring mitten av oktober (datumet varierar).

Här hittas redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2019. Lägerskolorna skall redovisas senast sista december 2019.

Redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2018 skall returneras senast i november 2018.

Mera information om lägerskolor och praktiska tips hittas i detta material.