Lägerskolstipendier

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor i grundskolor och gymnasier.

Lägerskolor och Corona-situationen
Till er som har fått bidrag av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd för en lägerskola/studieresa som skulle ha hållits våren 2020. Bidraget kan istället användas under hösten 2020 förutsatt att det gäller samma grupp/klass, samma ändamål och att övernattning fortfarande ingår. Om lägerskolan helt inhiberas eller ändras så att övernattning inte mera ingår eller det inte mera finns ett pedagogiskt program skall bidraget återbetalas. Ta då kontakt med tove@hemochskola.fi

Lägerskolstipendier grundskolor

Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet. Från och med år 2020 sker ansökan på adressen http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home
Kriterier för stipendiet är att det ingår övernattning och att det finns ett pedagogiskt program.
Beslutet kommer inom december. Ansökningstiden är 1.9-15.10.

Beviljade lägerskolbidrag grundskolor 2020

Redovisningsblankett för lägerskolor som hålls under år 2020. Lägerskolorna skall redovisas senast 31.12.2020

Mera information om att ordna lägerskolor och praktiska tips hittas i denna lägerskoleguide.

Lägerskolstipendier gymnasier

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. Från och med våren 2020 sker ansökan på adressen http://lisiwahlsstiftelse.rimbert.fi/home

Höstens ansökningsrond gäller i första hand resor för följande vår eller hela årets resor. Ansökningstiden är 1.9-15.10.

Vårens ansökningsrond gäller resor som görs under höstterminen. Ansökningsblanketten är öppen från 1.3 till 15.4 och beslutet kommer i maj.

Beviljade understöd från hösten ansökningsrond för gymnasier

Beviljade understöd från vårens ansökningsrond för gymnasier

Redovisningsblankett

Här hittas redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2020. Lägerskolorna skall redovisas senast sista december 2020.