Bokpaket högstadier och andra stadiet som erbjuder förlängd läroplikt

Bästa modersmålslärare i åk 7-9 och/eller gymnasiet/yrkesskola

Vi samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd genom att bevilja bokpaket för åk 7-9 i svenskspråkiga skolor och svenskspråkiga gymnasier/yrkesskolor i Finland.
Som modersmålslärare kan du från en lista med ca 10 böcker välja antingen klassuppsättningar eller enskilda böcker. Antalet böcker som kan beställas är relaterat till skolans storlek:

Skolan med under 50 elever – 10 böcker
Skola med 50-149 elever – 20 böcker
Skola med 150- 300 elever – 30 böcker
Skola med över 300 elever – 40 böcker

Årskurserna 7-9 och andra stadiet har olika listor med urval av böcker att välja från och egna ansökningsblanketter.

Ansökningsblanketten för bokpaket för åk 7-9 är öppen från 1.3-15.4.
Böckerna skickas till skolorna i augusti.
Här hittas urvalet av böcker 2022 för åk 7-9

****************************************

För andra stadiet som erbjuder förlängd läroplikt

Ansökningsblanketten för bokpaket till andra stadiet är öppen från 1.3-15.4.
Här hittas urvalet av böcker 2022 för gymnasiet