Bokpaket högstadier och gymnasier

Bästa modersmålslärare i åk 7-9 och/eller gymnasiet

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd genom att bevilja bokpaket för åk 7-9 i svenskspråkiga skolor och svenskspråkiga gymnasier i Finland.

Som modersmålslärare kan du från en lista med ca 10 böcker välja antingen klassuppsättningar eller enskilda böcker. Antalet böcker som kan beställas är relaterat till skolans storlek:

Skolan med under 50 elever – 10 böcker

Skola 50-149 elever – 20 böcker

Skola med 150- 300 elever – 30 böcker

Skola med över 300 elever – 40 böcker

Högstadierna och gymnasierna har olika listor med urval av böcker att välja från och egna ansökningsblanketter.

Ansökningsblanketten för bokpaket är öppen från 4 mars till 1 maj. Böckerna skickas till skolorna i augusti.
Ansökningen för 2019 stängdes 15.4.