Stipendier

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd - Lägerskolstipendier, bokpaket och
klassuppsättningar av böcker

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd kring understöd för lägerskolor samt bokpaket för årskurs 1 eller 5 och åk 7-9 och gymnasiet. 


Lägerskolstipendier

Ansökningstiden för understöd till lägerskolor/studieresor som hålls under år 2019 har avslutats. Klasser och grupper i svenskspråkiga skolor i Finland har möjlighet att ansöka om stipendiet. Ansökningsblanketten öppnas i slutet av augusti och stängs kring mitten av oktober(datumet varierar).

Till höger hittar ni listan på skolor som beviljats understöd för lägerskolor 2018.
Redovisningsblanketten för lägerskolor som hålls under år 2018 skall returneras senast i november 2018.

Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. På hösten (ansökan stängs kring mitten av oktober, beslutet kommer i december) gäller ansökan i första hand vårens resor eller hela årets resor och i vårens ansökningsrond (stängs i mitten av april (datumet varierar), beslutet kommer i slutet av maj) ansöks bidrag för resor som görs under höstterminen. Bidrag för resor som redan har hållits eller som redan fått bidrag av stiftelsen i föregående rond beviljas inte. 


Bokpaket

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd gällande bokpaket för åk 1 eller åk 5. Varannat år är det åk 1 och varannat år är det åk 5 som står i tur. Lärare i åk 5 som engagerar eleverna och deras föräldrar i ett läsprojekt har möjlighet att ansöka om ett bokpaket åt sin klass för år 2019. Ansökningstiden har avslutatats.  Bokpaketen kan sökas av svenskspråkiga klasser/skolor i Finland samt av grupper som läser modersmålsinriktad svenska i finskspråkiga skolor.

Ett pedagogiskt material ingick i bokpaketet som skickades till åk 1 i januari 2018. Finns här elektroniskt:

 

 


 

Klassuppsättningar av böcker!

Bästa modersmålslärare i gymnasiet!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker till svenskspråkiga gymnasier i Finland. Ansökningstiden avslutades 10.4.2018. 

Bästa modersmålslärare i åk 7-9!

Förbundet Hem och Skola samarbetar med Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd med att bevilja klassuppsättningar av böcker för åk 7-9 i svenskspråkiga skolor i Finland. Sista ansökningsdagen var 10.4.2018

Beviljade understöd för lägerskolor som hålls under år 2018

Lägerskolunderstöd 2018

Gymnasier

Grundskolor

Andra ansökningsronden gymnasier

Vårens ansökningsrond för gymnasier 2017

Andra ansökningsronden gymnasier


Beviljade bokpaket

Beviljade bokpaket åk 1