Medlemsbrev och föreningsnyheter

Medlemsbrev

Till föreningar, september 2020

Föreningen i coronatiderMånga föreningars verksamhetsförutsättningar har ändrat då man kan inte kan ordna vissa evenemang i vanlig ordning. Vissa skolor har t.o.m. valt bort fysiska föräldramöten som ju oftast är ett tillfälle då föreningen har möjlighet att presentera sin verksamhet. Därför har vi samlat tankar och idéer för föreningar i...

Föreningsnyheter

10.8 Föreningsliv i coronatider

Nu behövs kreativitet och flexibilitet inom föräldraföreningarna då man i föreningen börjar planera höstens program i en tid av ovisshet. Här har vi samlat information och föreningstekniska råd som kan vara till hjälp på vägen.

Nyheter

15.5 Förbundets årsmöte hålls 15.6

Kallelse till Förbundet Hem och Skolas årsmöte måndagen den 15 juni kl.18. Förbundet Hem och Skolas årsmöte var ursprungligen inprickat i april. På grund av coronaepidemin så sköts årsmötet framåt. Nu har riksdagen fattat beslut om att det undantagsvis kommer att vara möjligt att delta i t.ex. föreningars årsmöten på...

Föreningsnyheter

8.5 Senarelägga föreningens årsmöte

En del Hem och Skola-föreningar skall enligt sina stadgar hålla sitt föreningsmöte (ofta kallat årsmöte) under våren. Coronarestriktionerna har lett till att möten inte har kunnat hållas i vanlig ordning. Riksdagen har godkänt ett undantagsförfarande i den här frågan. Den lättaste lösningen är att skjuta upp föreningsmötet till hösten, men...

Medlemsbrev

Till föreningar, april 2020

Bästa medlemmar i föreningens styrelse, Tidningen Hem och Skola 2/2020:Då skolorna och många daghem är stängda så utkommer Tidningen Hem och Skola 2/2020 ENDAST DIGITALT. Senaste vecka sände vi en e-post till skolornas rektorer och daghemmens föreståndare med uppmaningen att sprida länken till den digitala tidningen. Kolla gärna att infon...

Nyheter

16.3 Föreningens verksamhet och Corona

Till Förbundet Hem och Skolas medlemsföreningar. Vårens Hem och Skola-föreläsningar avbokas Inom ramen för Förbundet Hem och Skolas verksamhet har vi ett nätverk med föreläsare för föräldrakvällar. Med anledning av myndigheternas rekommendationer har vi beslutat att föreläsningarna inom ramen för vårt nätverk avbokas. Det betyder att Förbundet Hem och Skola...

Medlemsbrev

Till föreningar, mars 2020

Till föreningens styrelse. Föreningsbrevet riktar sig i framtiden till hela föreningens styrelse. Tanken med det är att det finns frågor som berör och intresserar flera i styrelsen och det är bra att tillsammans gå igenom det förbundet kan erbjuda er förening. Brevet sänds till dig som är ordförande eller sekreterare...

Medlemsbrev

Till föreningar, december 2019

Bästa ordförande och övriga styrelsemedlemmar. Den avgiftsfria grundläggande utbildningenTack till alla 84 föreningar som i oktober besvarade Förbundet Hem och Skolas förfrågan om hur föreningar ser på ifall och vad de vill stöda ekonomiskt. Det har hjälpt oss att skapa en uppfattning om vad läget är i föreningarna och skolorna....

Föreningsnyheter

Alla föreningar har ett FO-nummer

Föreningsregistret vid Patent- och registerstyrelsen har förnyats 18 september 2019. De föreningar som inte tidigare haft ett FO-nummer har nu fått ett, de som tidigare haft ett håller kvar det de tidigare använt. För föreningars del ersätter FO-numret det gamla föreningsregisternumret. Patent- och registerstyrelsen har förnyat sitt informationssystem och sina...