April 2018 Föreningsbrev

Bästa ordförande/sekreterare,

 

Nytt projekt i nytt kansli i Vasa
Förbundet Hem och Skola har öppnat ett kansli i Vasa där projektledare Petra Högnäs och projektplanerare Linda Björkgård arbetar. Deras uppdrag är att arbeta med projektet ”Varje förälder är en resurs för sitt barn”. Syftet med projektet är att stöda dagis och skolor i att etablera ett fungerande och gott samarbete med alla föräldrar. På vilket sätt kan man utveckla modeller så att alla föräldrar känner sig välkomna och tror på sin förmåga att stöda sitt barns inlärningsstig?

 

Föräldrabarometern – för föräldrar med barn i grundskolan
Till föreningar med verksamhet i grundskolan: Sprid gärna länken till Föräldrabarometern via er förenings informationskanaler.  Föräldrabarometern är ett frågebatteri som riktar sig till föräldrar med barn i skolåldern. Frågorna berör både vardagen där hemma och samarbetet med skolan. Barometern är öppen till 20.5. Varje svar är viktigt och vi önskar att så många som möjligt besvarar frågorna och tipsar andra föräldrar om Föräldrabarometern. https://www.hemochskola.fi/hem/foraldrabarometern_2018/

 

 

Tacka klassföräldrar och styrelsen
I april bad vi om tips om lyckade idéer som klassföräldrar i skolklasser genomfört för att förbättra sammanhållningen. 85 personer bidrog med sina erfarenheter. Tack för tipsen! Ett urval av dem presenterar vi i sociala media efter skolstarten för att locka nya krafter att ställa upp som klassföräldrar nästa höst. I många skolor fungerar klassföräldraverksamheten bra och tipsen kan inspirera klassföräldrar i andra skolor. Lyft också ni inom föräldraföreningen upp klassföräldrarnas insats. Ett positivt omnämnande stärker och motiverar både klassföräldrarna och alla aktiva i föräldraföreningen.

 

Den nationella Hem och Skola-dagen 28.9
Skolornas rektorer har fått anmäla att man kommer att uppmärksamma den nationella Hem och Skola-dagen fredagen den 28 september, eller en annan dag som passar verksamheten bättre.

 

Vad göra med föreningens arkiv?
Svenska Centralarkivet tar emot föräldraföreningars arkiv för slutförvaring. Mera info om hur man arkiverar behändigt:

https://www.youtube.com/watch?v=103r6Yb-s0g

 

Förbundets årsmöte
Såhär ser sammansättningen ut för förbundsstyrelsen 2018-2019. E-post och tfn till styrelsemedlemmar.

Förbundsordförande Anders Adlercreutz, Kyrkslätt

Regional kontaktpersoner:

Helsingfors: Harry Lunabba, Helsingfors

Mellannyland: Jenny Snellman, Kyrkslätt NY! och Mikaela Wiik, Esbo NY!

Norra Österbotten: Jonny Kronqvist, Nykarleby NY! och Camilla Palén, Pedersöre

Södra Österbotten: Petra Autio, Korsholm NY! och Björn Helsing, Vörå NY!

Västra Nyland: Katja Långvik, Raseborg

Åboland: Annette Palanen, Åbo

Åland: Johanna Häggblom, Lemland

Östra Nyland: Katinka von Kraemer, Borgå och Annika Lindblad, Sibbo

Årsmötet fastslog medlemsavgiften i förbundet till 60 cent per barn i dagis eller i skolan där en av våra medlemsföreningar verkar. Medlemsavgiften skickas i maj till dig som är föreningens ordförande. Årsmötet godkände förbundets årsberättelse 2017.