21.4 FöreningsKICK och förbundets årsmöte i Vasa

Inspiration för föreningsaktiva

INBJUDAN

Behöver er förening inspiration? Ta med så många styrelsemedlemmar som möjligt till en inspirerande FöreningsKick i Vasa lördagen den 21 april kl. 13-15, Folkhälsanhuset Wasa.

Var: Folkhälsanhuset Wasa, Rådhusgatan 23-25, mötesutrymmet Eksalen som finns i byggnaden R 25

 

Hitta vi-andan i föreningen!
Pernilla Howard, projektledare för det Leader-finansierade projektet FöreningsKICK, berättar om hur föreningslivet i Svenskfinland ser ut i dag. Vilka är de vanligaste utmaningarna och hur man kan hantera dem? Vilka möjligheter som finns inom föreningsvärlden?

Inom FöreningsKICK har man skapat material för föreningsutveckling, som på ett kreativt och konkret sätt hjälper föreningar att strukturera upp strategi och kommunikation. Pernilla presenterar materialet och visar hur det används. Alla föreningar får sedan med sig eget material som styrelsen kan använda tillsammans för att få ny inspiration för sin fortsatta verksamhet. Under detta tillfälle ges också tid för diskussion, där vi får dela med oss av tips och erfarenheter.

 

Programpunkten följer Förbundet Hem och Skolas årsmöte som ordnas i samma utrymmen. Kl.11.30 börjar vi med fullmaktsgranskning och årsmötet pågår kl.12-ca 13. Det är möjligt att delta hele programmet, men det går också att välja enbart Föreningskick.

Mera info och dokumenten för Förbundet Hem och Skolas årsmötet: https://hemochskola.fi/hem/om_forbundet/arsmote18/

Anmäl gärna senast må 16.4 hur många som kommer från din förening till anmalan@hemochskola.fi med tanke på serveringen.