14.3 Hur arkivera föreningens papper?

Svenska Centralarkivet tar emot Hem och Skola-föreningars arkiv
Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube "Hur man arkiverar lätt".