Februari 2018 Medlemsbrev

Februari 2018

 

Bästa ordförande/sekreterare!

 

Behöver ni pappmuggar, servetter?

Det har blivit kvar en del produktpaket med Hem och Skola-dagens logga från senaste höst. Nu kan ni kostnadsfritt beställa sådan till föreningen (max. 4 per förening) så länge lagret räcker. Produktpaketen innehåller 150 pappmuggar, servetter, planscher och ballonger. 7.3 - OBS! Materialpaketen är nu slut och det finns inte mera att beställa.

 

Välj först antal paket och klicka sedan på ikonen med shoppingkärran. Notera att paketen levereras dagtid direkt till mottagarens dörr så fundera på ifall paketen bekvämast levereras till skolan eller en annan adress.

 

 

 

Förbundet Hem och Skolas årsmöte hålls i Vasa lö 21.4

Medlemsföreningarna kallas till Förbundet Hem och Skolas årsmöte som kommer att hållas i Folkhälsanhuset Wasa, adressen är Rådhusgatan 23-25. Vårt mötesutrymme Eksalen finns i byggnad R 25.

Möte börjar med fullmaktsgranskning kl.11.30 och årsmötet börjar kl.12. Efter mötet, ca kl.13-15 kommer vi att få inspiration till att utveckla vår föreningsverksamhet under ledning av Pernilla Howard från projektet FöreningsKICK. Hon kommer att handleda oss i att se på vår förening på ett nytt sätt som engagerar flera föräldrar med i verksamheten. – Välkommen med!

Här kommer alla dokument att laddas upp som handlar om årsmötet:

https://hemochskola.fi/hem/om_forbundet/arsmote18/

 

 

 

Ny antimobbningsföreläsare för skolföreningar i Österbotten

Maria Rönn-Liljenfeldts rubrik är "Hur stöda barns sociala relationer på nätet?"​ och "Trygga relationer bland barn och unga - hur förebygga och reagera mot kränkningar och mobbning?".  Maria hör till föreläsarna som har en nischad föreläsning som riktar sig till skolbarns föräldrar.

https://hemochskola.fi/foreningar/forelasare/

Föreläsarna som riktar sig till föräldrar med barn på dagis presenterar sina rubriker här:

https://hemochskola.fi/dagis/medlemskapdagis/forelasare_dagis/

 

 

 

Ny dataskyddsförordning i maj

Kanske du har hört att EU:s nya dataskyddsdirektiv träder i kraft 25.5? Då ersätts den gamla personskyddslagen av ett nytt regelverk. Det är dags för föreningar att gå igenom sina register och fundera på vilka som kommer att behövas i framtiden och hur man sköter dem. Här lite info till föreningarna.

 

Föreningsresursen ordnar kurser om vad reformen innebär för föreningar:

https://sfv.fi/sv/evenemang/

 

 

Tidningen Hem och Skola

Tidningen Hem och Skola utkommer med fyra nummer per år. Nytt för i år är att tidningen också delas ut till föräldrar som har barn på ett dagis där det finns en föräldraförening som är medlem. Tidningen sänds i balar direkt från tryckeriet till skolan/dagis. Tanken är att personalen sedan hjälper oss att fördela tidningen så att den når varje hem. Vi är tacksamma för hjälpen med distributionen. I och med att tidningen nu också läses av de yngsta barnens föräldrar kommer det att finnas artiklar som också relaterar till deras vardag.