8.5 GDPR - om dataskyddsreformen

Sitter du med i en förenings styrelse?

SFV ordnar kurser om EU:s dataskyddsreform GDPR i Vasa, Åbo och Helsingfors om vad reformen innebär. - Delta gärna!

Reformen träder i kraft 25 maj 2018 och gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, även föreningar. GDPR ersätter den nuvarande personuppgiftslagen. 

Föreningsresursen sammanställer information om vad det här innebär för föreningar:

https://foreningsresursen.fi/administration/personuppgifter/

***********************************

Citat från Föreningsreursens information:

Hur förbereda sig?
Varje förening ska börja med att utreda vilka personuppgifter den behandlar och i vilka sammanhang det sker. Medlemsregistret är knappast det enda sammanhanget där personuppgifter behandlas i en förening. Skapa en kortfattad översikt eller processbeskrivning av nuläget. Utred sedan den rättsliga grunden för de olika sammanhang som personuppgifter behandlas inom. Fastställ sedan 1) hur föreningen påvisar att den följer principerna för behandling av personuppgifter och 2) hur föreningen garanterar den registrerades rättigheter. Till det hör att skapa den information enligt artikel 13 som behövs. Se till att dokumentera hela det här arbetet skriftligt - det behöver inte vara en lång litania, några A4:or ska räcka för en vanlig liten förening - och ta upp det i styrelsen så att det blir protokollfört.