Augusti 2017 Medlemsbrev

Augusti 2017

 

Bästa ordförande/sekreterare!

Nytt klassföräldramaterial

Du har kanske redan hört att vi i höst satsar på en klassföräldrakampanj? Tanken är att i högre grad än tidigare involvera rektor och lärarna i att tala positivt om klassföräldraskap. Vi har skapat en broschyr och en plansch vi skickat ut till skolorna. Syftet är att man i lärarrummet tillsammans funderar på klassföräldraskap och hur man presenterar det från skolans sida under det första föräldramötet. Som stöd för kommunikationen så har vi också filmat en video med korta trailers där idén med klassföräldrar presenteras. Vi hoppas att satsningen på kommunikation med lärarrummet stöder föräldrarnas motivation att vilja ställa upp som klassföräldrar. www.hemochskola.fi/material

 

Lägerskolstipendier lediganslås
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd lediganslår stipendier för lägerskolor som ordnas under 2018. Grupper och klasser har möjlighet att anhålla om stipendiet senast 14.10 via www.hemochskola.fi/lagerskolblankett. En representant för gruppen som planerar lägerskolan, som kan vara antingen en förälder eller lärare, kan fylla i ansökningsformuläret. Bifogat hittas ett brev med mera information om lägerskolstipendiet, som kan skickas till den lägerskolansvariga i er skola. Skolans rektor har också fått informationen om lägerskolstipendiet.

Under hösten har läraren i åk 1 möjlighet att ansöka om ett bokpaket för sin klass. Detta är också ett stipendium från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Information om bokpaket har skickats till skolan då ansökan skall göras av någon i lärarkåren.

 

Hem och Skola POP UP
Under höstterminen kommer vi att inbjuda klassföräldrar, föreningsaktiva och skolfolk till regionala Hem och Skola POP UP-träffar. Håll utkik efter informationen om när det ordnas en POP UP i din region. Vi är tacksamma om din förening kan hjälpa oss med att sprida informationen.

 

Dialogduken
Dialogduken är ett material och verktyg för samtal under föräldrakvällar om skolans värdegrund. Läraren leder grupparbetet som syftar till att vi föräldrar kan bekanta oss med och diskutera värdegrunden som bottnar i grundskolans nya läroplan. Materialet har skickats till skolornas lärarrum.

 

Hem och Skola-kläder och prylar
Via webbshopen Printmotor kan du nu beställa Hem och Skola-grejer till dig och din förening:

https://printmotor.com/hemochskola/ Det finns också kläder för klassföräldrar!

 

Den nationella Hem och Skola-dagen 29.9

Fredagen den 29 september firar vi igen den nationella Hem och Skola-dagen. Över hundra svenskspråkiga skolor deltar i höst. I de flesta skolor så involveras föräldraföreningen på något sätt i arrangemangen. Uppdatera gärna i sociala media kring arrangemangen under dagen och använd hashtaggen  #hemochskoladagen

 

Kodklubben
Finlands Svenska Ungdomsförbund tipsar om möjligheten att grunda en kodklubb för barn i lågstadieåldern. Mera om den möjligheten kan du läsa här: www.kodklubben.fi

 

”Sagoland eller Paradis” - sångbok till högstadieelever
Högstadieeleverna får nu under höstterminen en sångbok med titeln ”Sagoland eller Paradis – Sånger från och om Finland”. Det är ITLA - Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond som skänker eleverna varsin sångbok. Boken innehåller ord till många kända finländska sånger och en del av sångerna är på svenska. Syftet med boken är inspirera till sång och tillfällen där både barn och äldre kan mötas i allsångens tecken.

 

Ny styrelse?
Ifall ni väljer ny ordförande eller sekreterare i samband med ert årsmöte så kom ihåg att uppdatera uppgifterna både till Förbundet Hem och Skola och Patent och registerstyrelsen PRH. Notera att det behövs två separata anmälningar. Uppgifterna till förbundet uppdateras via:

http://www.hemochskola.fi/foreningar/ny_styrelse/

På samma sida så hittar du också länken till den exakta sidan på PRH för en ändringsanmälan: https://www.prh.fi/sv/yhdistysrekisteri/muutosilmoitus.html

 

Medlemsavgiften till förbundet
Har er förening nåtts av fakturan för medlemsavgiften till förbundet? Den går på 60 cent per i skolan inskriven elev. Ifall ni inte fått den så hör gärna av er per e-post: hemochskola@hemochskola.fi

Hoppas vi ses på höstens Hem och Skola POP UP-träffar!