Maj 2017 medlemsbrev

Bästa ordförande,
 
Nyheter från förbundets årsmöte 22.4
Anneli Lindblad från Sibbo valdes in som ny medlem i förbundets styrelse under årsmöte. Anneli är regional kontaktperson för östra Nyland. Här ser du styrelsens övriga sammansättning och vem som är kontaktperson i din region.


Årsmötet slog fast medlemsavgiften i förbundet till 6o cent i skolan/dagis inskrivet barn. Fakturan för medlemsavgiften sänds ut till föreningarna inom maj.
Den godkända årsberättelsen 2016.
 
Den nationella Hem och Skola-dagen firas fre 29.9
Senast år deltog 130 svenskspråkiga föreningar i firandet. – Var er skola en av dem? Skolans rektor har fått information och är den som kan anmäla att er skola är med.  Uppmana gärna er rektor att anmäla er skola och samtidigt beställa ett kostnadsfritt materialpaket med kaffemuggar, servetter och ballonger. I många skolor samarbetar skolan med föräldraföreningen då Hem och Skola-dagen arrangeras.

 
Nytt material: Skolan börjar
Vi har ett nytt material för föräldrar vars barn börjar i skolan. Det finns att läsa elektroniskt både på svenska och finska. Materialet har erbjudits till skolornas rektorer för beställning.
 
 
Sångbok till alla högstadieelever
För kännedom: Stiftelsen för självständighetsjubileets barnfond (ITLA) kommer i höst att skänka en sångbok till varje högstadieelev med anledning av att Finland fyller 100 år. Boken innehåller ord till många kända finländska sånger och en del av sångerna är på svenska. Syftet med boken är inspirera till sång och tillfällen där både barn och äldre kan mötas i allsångens tecken. Det finns ett elektroniskt stödmaterial för lärare som skickades redan i början av året ut till skolorna.

Skolkontakt
Har redan någon klass i er skola skapat en Skolkontakt? Skolkontakt koordineras av Hem och Skola och går ut på att två svenska klasser från olika delar av landet får möjligheten att lära känna varandra och genom att besöka varandra få en bättre bild av Svenskfinland. En Skolkontakt går till så att två lärare från olika regioner i Svenskfinland skapar en kontakt mellan sina klasser (åk 3-6) t.ex. via brev, e-post, skype, och bloggar. Klasserna får sedan åka och hälsa på varandra. Ett Skolkontaktbesök innefattar alltid en till två övernattningar, antingen i skolan eller hos familjer i den mottagande klassen. Kulturfonden som finansierar Skolkontakt står för resekostnaderna och matpeng åt den resande klassen vilket innebär att det inte behövs någon extra insamling av pengar.
Hur kan en Hem och Skola-förening hjälpa till? Ifall den klass är på kommande på besök till skolan kan föreningen t.ex. hjälpa till med att ordna något trevligt kvällsprogram (disco, korvgrillning, filmkväll).
Läs mera om Skolkontakt på skolkontakt.fi. Det finns också en blogg där man kan följa med tidigare besök: skolkontaktbloggen.fi


Föreningsteknik
Vi har samlat information om föreningsfrågor som kan vara till nytta då ni funderar på t.ex. mötesteknik, stadgar och årsmöten.

Sprid gärna info om Krisjouren för unga
Vem som helst mellan 12-29 år kan vända sig till Krisjouren för unga. Den erbjuder avgiftsfritt och konfidentiellt samtalsstöd för 12-29 åriga unga och unga vuxna samt deras familjer. Också föräldrar får lov att kontakta Krisjouren. Det går att vara i kontakt per telefon, 045 341 0574 (mån 9-11, tis-tors 9-12), eller per e-post: krisjouren@helsinkimissio.fi
 
 
Vi ses på Stafettkarnevalen!
Förbundet Hem och Skola kommer att medverka på evenemangstorget under Stafettkarnevalen 19-20.5. Karnevalen ordnas den här gången i Alberga i Esbo. Delta i karnevalsyran och kom och hälsa på oss i vårt mässtält. Vi berättar om vad som är aktuellt på Hem och Skola-fronten och bjuder på något smått.