22.4 Förbundets årsmöte hålls i Helsingfors

Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ

Mögelskolor och en trygg lärmiljö är temat som tas upp i samband med förbundets årsmöte lördagen den 22 april i Helsingfors.

 

Här samlar vi all information och alla dokument inför årsmötet.

 

- Välkommen!