Hitta info om gemensamma dagis-skola föreningar här.

Slå ihop två föreningar? Kolla in Föreningsresursen.

 

 


 

Håll dina uppgifter uppdaterade!

 

 

November 2017 Medlemsbrev

November 2017

Bästa ordförande,

 

Lite kul före jul?
Först till kvarn: UngMartha erbjuder Hem och Skola-föreningar möjlighet att ansöka om en materialpeng för att ordna aktiviteter för barnen före jul. Läs mera om konceptet POP UP M-klubbar.

 

Ny styrelse?
Har er förening nyligen haft föreningsmöte och har ny ordförande och/eller sekreterare? Då är det dags att uppdatera uppgifterna till Förbundet så att vi i framtiden informerar rätt personer.

Då föreningens namntecknare bytts så skall uppgifterna också uppdateras hos Patent- och registerstyrelsen PRH.
 

Behöver er förening en vitaminkick?
Laura och Johan Lindberg har utvecklat ett koncept till föreningar som behöver inspiration för att utveckla sin verksamhet. Annika Ahrner-Nyberg är en annan ny föreläsare som föreläser om temat ”Stresshantering” och ”Den glada familjen”. Bekanta dig med dem och vad övriga föreläsare kan erbjuda.

Möjligheten att anlita en föreläsare ur vårt föreläsarnätverk är en medlemsförmån som föreningarna kan använda sig av en gång per läsår.

 

Dagisspecial av tidningen Hem&skola
Senaste nummer av tidningen Hem&skola var ett specialnummer som riktade sig till föräldrar vars barn går på dagis. Sprid gärna länken till webbvarianten av tidningen då den inte delas ut till skolbarns föräldrar i tryckt form, men en del artiklar kan ändå intressera också dem. Du har kanske fått tidningen hemsänd i och med att du är en kontaktperson i våra register.

 

Har ni en webbplats på förbundets portal?
Kolla gärna om det finns en länk vid er förenings namn.

Är innehållet relevant? Föreningarna har egna inloggningsuppgifter och ansvarar själva för att hålla sina sidor uppdaterade. Ta kontakt ifall ni tappat koderna eller ifall ni önskar att vi släcker webbplatsen. E-post: hemochskola@hemochskola.fi

 

Ny lagstiftning om dataskydd på kommande
Du har kanske hört att lagstiftningen om personuppgifter kommer att ändras nästa år. EU har en ny allmän dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj. Den gäller alla organisationer som behandlar personuppgifter, också föreningar. Syftet med den nya lagstiftningen är att man som privatperson skall få veta i vilka register man finns och vad registren används till.

Förbundet Hem och Skola återkommer under våren med information om vad den nya lagstiftningen innebär för en Hem och Skola-förening.

 

Förbundet Hem och Skolas register
I och med att du är ordförande eller sekreterare i en av våra medlemsföreningar så finns dina uppgifter i Hem och Skolas register. Vi ger inte ut förbundets uppgifter till vinstdrivande företag eller organisationer. Däremot ger vi ut information om e-post och telefonnummer ifall media eller andra aktörer som vi upplever att en föräldraförening har nytta av tar kontakt. Ifall du önskar att vi INTE skall ge ut dina uppgifter så sänd oss en e-post: hemochskola@hemochskola.fi senast 19.12.

 

En Hem och Skola-pryl till julklapp?
Det finns bl.a. college tröjor, T-skjortor, kassar och muggar som föreningar eller privatpersoner kan beställa.

https://printmotor.com/hemochskola/

 

En nykter jul för barnens skull
Förbundet Hem och Skola medverkar som tidigare år i kampanjen ”En nykter jul för barnens skull”.