Vad är mentorskap?

Mentorskap bygger på en idé om att du ofta bäst lär dig hantera en ny situation genom att få dela erfarenheter med någon annan som redan en tid varit med om samma sak. Genom att ta del av någon annans erfarenheter kan du snabbare bli säkrare själv och ta itu med eventuella motgångar. I rollen som förälder kan du ibland behöva se på saker och ting på ett nytt sätt. Då kan det vara bra att få diskutera med någon som har mer erfarenhet. Tanken är att du ska få hjälp och stöd att komma vidare. Inga frågeställningar är för små eller för stora, i mentorskapet utgår man från varje deltagares situation just nu. Målet är att alla ska få en större förståelse för det som händer i och kring skolan och själva kunna ta en aktiv roll.