Kontakta oss

Petra Högnäs – Sakkunnig – Programmet föräldramentor

petra@hemochskola.fi

040 090 57 15

Christian Joffs – Sakkunnig – Programmet föräldramentor

christian@hemochskola.fi

044 317 34 74