Föräldramentor i skolan - något för dig?

Har du redan i några år varit skolförälder och vill dela med dig av dina erfarenheter? Vill du vara bollplank och stödja en annan förälder att hitta sitt sätt att vara skolförälder? Är du dessutom bra på att lyssna kan du bli en bra föräldramentor!   

Att vara föräldramentor kan vara ett utvecklande och givande uppdrag, både för dig och din föräldra-adept, och på sikt kan det leda till att fler barn trivs bättre i skolan.   

Du har kontinuerlig kontakt med de andra föräldramentorerna och får både stöd och tips under din tid som mentor. Första träffen är gemensam för alla skolans mentorer där vi tillsammans går igenom vad det innebär att vara mentor. 

                                             
Intresserad? 
ANMÄL DIG HÄR OM DU VILL BLI FÖRÄLDRAMENTOR:    
Bli Föräldramentor   
Anmälan är öppen

                                                 
Har du barn som börjat i klass 1 eller 7? Är du nyinflyttad, har du barn med särskilda behov eller andra utmaningar eller önskar du annars bara stöd i din roll som skolförälder kan programmet föräldramentor i skolan vara något för dig!  

Idén med mentorskapet är att få stöd i en ny situation genom att prata med någon som redan varit med om (nästan) samma sak. Inom programmet Föräldramentor i skolan är inga frågeställningar för stora eller små.  

Mentorsprogrammet pågår hela läsåret och består av minst sex träffar.  

Intresserad?
ANMÄL DIG HÄR OM DU VILL FÅ EN FÖRÄLDRAMENTOR:
Få en Föräldramentor
Anmälan är öppen

________________________________________________________________________________________________________________


Mera information om Programmet Föräldramentor i skolan hittar du på:
  
Hem och Skola – Föräldramentor   

För att kunna skapa verksamhet som motsvarar era behov önskar vi att du fyller i den här korta enkäten med frågor som berör din känsla av social gemenskap. Du kan inte identifieras i dina svar utan du är helt anonym. Svaren använder vi för att följa upp och rapportera hur programmet fungerar och för eventuell forskning.

Här kan svara på enkäten som gäller ditt välbefinnande som skolförälder  

Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för oss. 

KONTAKTUPPGIFTER:

Christian Joffs
christian.joffs@hemochskola.fi, 044 317 34 74


Petra Högnäs
petra.hognas@hemochskola.fi, 040 090 57 15