Anmäl dig här!

För att kunna skapa verksamhet som motsvarar era behov önskar vi att du fyller i den här korta enkäten med frågor som berör din känsla av social gemenskap. Du kan inte identifieras i dina svar utan du är helt anonym. Svaren använder vi för att följa upp och rapportera hur programmet fungerar och för eventuell forskning.

Här kan svara på enkäten som gäller ditt välbefinnande som skolförälder

Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för oss.