En kvart om dagen - till dagisföräldern

En kvart om dagen är, precis som namnet säger, en metod som ska sporra dig som förälder att läsa för ditt barn varje dag.

Läs för ditt barn minst 15 minuter varje dag (det är regelbundenheten, inte tiden som är det viktiga) och dokumentera läsupplevelsen tillsammans med ditt barn i läsdagboken. Ni kan fylla i vem som läst, bokens namn och era tankar om boken. Barnet kan välja ett klistermärke att limma in i läsdagboken. Läsdagboken tar barnet med till daghemmet med regelbundna mellanrum, visar för sin pedagog och får vara stolt och glad över sitt läsande. Det är okej att läsa samma böcker många gånger, vilket yngre barn brukar tycka om. Låt barnet vara med och välja böcker, gå ofta till biblioteket.

Gör läsningen till en skön stund som både du och ditt barn längtar efter. Avbryt inte barnets lek för högläsningen, men hitta ändå tid för den. Stäng av tv:n, lägg bort telefonen och sitt eller ligg nära varandra. Samtala om det ni läser när det faller sig naturligt. Att läsa tillsammans är ett fint tillfälle att föra diskussioner med sitt barn, tala om händelser i boken, fundera på svåra ord, på hur boken kommer att sluta, på rätt och fel och hur ni skulle ha gjort.

Genom högläsningen kan du hjälpa ditt barn att få ett större ordförråd och väcka intresset för böcker och läsning. Böcker utvecklar barns fantasi, empatiska förmåga och befrämjar allmänbildningen. Tveka inte att läsa högt för ditt barn även om du är en ovan högläsare. All högläsning är värdefull!

Dela gärna boktips med andra föräldrar.

Ta vara på det finaste med En kvart om dagen, det vill säga en stressfri stund som du med gott samvete får unna dig tillsammans med ditt barn och en bra bok.