Öppnar igen 14.5

Skolor och daghem öppnar igen – tips till föräldrar
Regeringen har fattat beslut om att upphäva begränsningarna som gäller småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen och hänvisar till hälsomyndigheternas bedömning. Den 14 maj kommer verksamheten inom småbarnspedagogik och den grundläggande undervisningen att gradvis återgå till närundervisning så att tryggheten särskilt beaktas. Beslutet gäller alla barn inom den grundläggande undervisningen och småbarnspedagogiken. Den förändrade situationen kan väcka olika känslor och frågor bland föräldrar. Här kommer några tips till dig som är förälder om hur man i lugn och ro kan förbereda sig.

 1. Vänta på besked från ditt barns daghem, skola och kommunen
  I skolorna kommer man att göra sitt bästa för att återgången till närundervisning sker så smidigt som möjligt. Som förälder är det viktigt att du följer med informationen från skolan eller daghemmet. Uppmana ditt barn att följa de råd som lärare och andra i personalen ger.
  Skolorna arrangerar inte distansundervisning efter 13.5 så ifall du har betänkligheter kring ditt barns eller din familjs hälsa ska du ta upp frågan med en läkare. Läkaren tar sedan ställning till om det är tryggt för ditt barn att återgå till skolan och daghemmet.

 2. Var lugn, skapa trygghet för ditt barn
  Återgången till daghem och skolor väcker säkert diskussion i många hem. En del barn kan fundera mycket på ifall det är tryggt att återvända till daghemmet och skolan. Tala med ditt barn om de känslor det här väcker. Undvik att oroa barnet i onödan men diskutera hens eventuella frågor och gå gärna igenom daghemmets och skolans rutiner och anvisningar. Utgå själv ifrån att alla som jobbar i daghemmet och skolan gör sitt yttersta för att verksamheten skall vara trygg för alla.

 3. Det tar tid att anpassa sig till det nya
  För många barn är det en stor förändring att återgå till daghemmet och skolan efter distansundervisningen. Därför är det bra att vara tålmodig och inte ställa för höga krav på barnet eller dig själv som förälder.

 4. Var närvarande
  Sträva efter att vara närvarande för ditt barn särskilt under de dagar då övergången till närundervisning sker. Försök lyssna extra noga på barnets tankar och erfarenheter. Kom ihåg att ta kontakt med läraren, skolan eller daghemmet ifall det är något du bekymrar dig för.

 5. Fira återgången till daghemmet och skolan!
  Daghemmet och skolan är viktiga sociala gemenskaper för barnen och återgången till närundervisning är ett steg mot en normalare vardag. Försök bidra till att övergången blir en positiv upplevelse. I och med att vårens avslutningar inte kommer att kunna firas i vanlig ordning kan du gärna fundera på hur avslutningen kunde göras festlig för både barn och föräldrar inom ramen för de bestämmelser som gäller. Kan ni ordna någonting virtuellt tillsammans med klassens andra elever och föräldrar? Kanske en virtuell picknick för klassen eller gruppen?

Tipsen har utarbetats av Suomen Vanhempainliitto i samarbete med Förbundet Hem och Skola