Barometern

Föräldrabarometern är nu stängd, 8.3.2021.

26 355 tack till alla som gav sig tid att besvara frågorna i undersökningen! Nu ser vi över svaren och publicerar de första rapporterna redan i vår.

Föräldrabarometern förverkligas nationellt i samarbete mellan Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto.

**********

Den som besvarar frågorna i Föräldrabarometern gör det anonymt så att enskilda svar inte kan identifieras. Undersökningen genomförs tekniskt i Suomen Vanhempainliittos Webropol-verktyg, bekanta dig här med deras registerbeskrivning (på finska). Vi förbehåller oss rätten att dela informationen med en tredje part då det understöder undersökningens syfte.