Barometern

Har du barn i grundskolan? Dela med dig av dina erfarenheter som förälder om läsåret som pågår i coronapandemins skugga.

Föräldrabarometern är en undersökning som efterlyser just dina erfarenheter. Undersökningen är öppen 5.2-7.3.2021 och det tar ca 15 minuter att besvara frågorna. Dina erfarenheter är unika och hjälper oss att skapa en helhetsuppfattning föräldrarnas erfarenheter under denna exceptionella tid.

Föräldrabarometern förverkligas nationellt i samarbete mellan Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto. Resultaten av Föräldrabarometern publiceras under våren.

**********

Den som besvarar frågorna i Föräldrabarometern gör det anonymt så att enskilda svar inte kan identifieras. Undersökningen genomförs tekniskt i Suomen Vanhempainliittos Webropol-verktyg, bekanta dig här med deras registerbeskrivning (på finska). Vi förbehåller oss rätten att dela informationen med en tredje part då det understöder undersökningens syfte.