Tillbaka

Välbefinnande i familjen

Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp och fundera på vardagen. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande.

Nu ordnar Förbundet Hem och Skola igen den uppskattade kursen Välbefinnande i familjen. Kurshelheten på åtta kurskvällar ger föräldrar verktyg för vardagslivet.

För vem?
För alla föräldrar i Smedsby – Böle skola. Vi hoppas att du kan delta i hela kurshelheten och är införstådd med att göra enkla övningar och uppgifter mellan kursgångerna för att testa på och förankra metoderna i vardagslivet.

Hur och när?
Varje kurskväll är två timmar, kl. 18-20.
Datum för träffarna är följande: 2.2, 23.2, 16.3, 4.4, 27.4, 16.5, 8.6. Den sista träffen kommer vi överens om när kursen kör i gång.
Diskussionerna hålls inom den egna gruppen och bygger långt på kamratstöd som föräldrar kan ge varandra.
Barnvakt kan arrangeras ifall det finns behov, meddela om det vid anmälan.

Kursupplägget har planerats av neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund. Kursen leds av psykoterapeut Kirsi Louhi-Timmerbacka och Petra Högnäs, sakkunnig på Hem och Skola.  

Plats:
Smedsby-Böle skola, Bölesundsvägen 11 A, 65610 Korsholm

Anmälningar:
Det finns begränsat med platser på kurserna och de fylls i anmälningsordning. Förhoppningen är att du kan delta i samtliga kurskvällar. Kursen är kostnadsfri för deltagarna. Deadline 1.2.
 
Till anmälan:
https://www.lyyti.in/valbefinnande_i_familjen_Smedsby

Mera information:
Petra Högnäs, petra.hognas@hemochskola.fi   tfn 0400 905 715