Tillbaka

Välbefinnande i familjen – onlinekurs

Alla föräldrar upplever utmaningar i vardagen. Ibland är det bra att stanna upp o fundera på vardagen. Det finns sätt att öka den egna känslan av tillräcklighet och möjlighet att påverka hela familjens välbefinnande.

Nu ordnar Förbundet Hem och Skola igen den uppskattade kursen Välbefinnande i familjen. Denna gång hålls kursen online.  Kurshelheten på åtta kurskvällar ger föräldrar verktyg för vardagslivet. Kursen leds av sakkunniga i positiv psykologi under september 2022 – april 2023.

För vem?
För alla föräldrar, men vi önskar du har åtminstone ett barn i grundskoleåldern. Vi hoppas att du kan delta i hela kurshelheten och är införstådd med att göra övningar och uppgifter mellan kursgångerna för att testa på och förankra metoderna i vardagslivet.

Hur och när?
Kursen ”Välbefinnande i familjen” hålls online.

Varje kurskväll är två timmar kl. 18-20. Datum för träffarna är följande: 28.9, 26.10, 30.11, 25.1, 15.2, 29.3, 26.4. Datum för träffen i december slås fast i samarbete med kursdeltagarna. Diskussionerna hålls inom den egna gruppen och bygger långt på kamratstöd som föräldrar kan ge varandra.


Kursledare
Kursupplägget har planerats av neuropsykolog, psykoterapeut Åse Fagerlund. Kursen leds av Saija Westerlund-Cook, sakkunnig i familjearbete vid Folkhälsan och Stefania Fält, PsM, doktorand.

Anmälningar
Det finns begränsat med platser på kurserna och de fylls i anmälningsordning. Förhoppningen är att du kan delta i samtliga kurskvällar. Kursen är kostnadsfri för deltagarna.

Till anmälan: Välbefinnande i familjen – Kursanmälan

Mera information:
Petra Högnäs, petra.hognas@hemochskola.fi , tfn 0400 905 715