Tillbaka

Träffpunkt föräldrar – digital träff

Responsen efter föräldramöten är ofta att det borde ha funnits mera tid för att diskutera och reflektera tillsammans. Därför har vi på Hem och Skola tillsammans med Folkhälsans förbund utvecklat ”Träffpunkt föräldrar” – ett enkelt koncept för att skapa diskussion mellan föräldrar kring olika intressanta teman. Teman som känns aktuella då barnet går på dagis eller i skolan.

Träffpunkt föräldrar är planerat för mindre grupper, till exempel föräldrarna i en klass eller en dagisgrupp. Träffen kan ske fysiskt eller digitalt. Syftet är att lyssna på varandra och skapa en dialog. Tanken är inte att skapa en gemensam ståndpunkt, konsensus, utan att lyssna på andras erfarenheter och synsätt och lära sig av varandra.

27.9 kl. 18.00-19.30 ordnar vi en introduktionsträff där vi presenterar konceptet och det material som vi utarbetat för träffarna. Den här träffen riktar sig till styrelsemedlemmar och klassföräldrar som kan tänka sig att vara den som kallar till träffarna och leder diskussionen.

Under kvällen presenterar vi vad det hela går ut på, hur man lyckas med att skapa en inkluderande och avspänd atmosfär och vilka färdiga temahelheter det finns att tillgå.

Dela gärna den här informationen med hela din styrelse och klassföräldrarna i er skola.
Det finns material som är riktat till både föräldrar med yngre och äldre barn.

Anmälning
Anmäl dig senast 26.9.2022