Tillbaka

Lansering av Träffpunkt föräldrar

Nytänk för föräldraträffar 2022

Välkommen på världspremiär av konceptet Träffpunkt föräldrar. Nu inbjuds representanter för föräldraföreningar att höra vad det hela går ut på online torsdagen den 20 januari kl.18-19.30. Kan det här bli er förenings sätt att nå ut till flera föräldrar? Tanken är att skapa innehåll för föräldraträffar under vilka det finns tid för eftertanke och dialog.

Konceptet är en ”lätt-version” av en föräldrakväll kring ett givet tema som intresserar deltagarna. Vi har färdigt förberedda helheter som består av några få bilder i Powerpoint och en separat videointroduktion till kvällens tema. Efter den korta videointroduktionen finns det några förberedda frågor som klassens föräldrar/föräldragruppen kan diskutera på egen hand. Vi har redan några färdiga introduktionshelheter och kommer ännu att producera en för föräldrar med barn på dagis. Det är Folkhälsan och Förbundet Hem och Skola som tillsammans utvecklat konceptet och samarbetar med sakkunniga från olika organisationer. Nu vid starten medverkar EHYTs Spelkunskapsprojekt och Barnavårdsföreningen i Finland, Bvif. Här kan du läsa mera.

Kom med och lyssna om det här kunde var en ny och bra grej för grupper och klasser i er skola/ert dagis under 2022.

Anmälan är nu stängd.

Mera information ger: Maarit Westerén maarit@hemochskola.fi