Tillbaka

Hfors: Hur stöda ditt barn- hjälpmedel och studieteknik

Hej förälder,

kämpar ditt barn med sin skolgång redan på lågstadiet?

Funderar du på hur du kunde hjälpa ditt barn? Undrar du hur du kunder göra vardagen lite lättare för ditt barn (och kanske även dig)?

Ditt barn kan ha – men behöver inte ha – inlärningssvårigheter. Kanske behöver ditt barn hjälp med att planera och styra sin aktivitet. Eller kanske har ni bara som familj än inte hittat rutiner som ni alla tycker fungerar i vardagspusslet.

Välkommen med på gemensam diskussion med speciallärare Marica Enlund till Helsingin seudun erilaiset oppijat i Kajsaniemi.

Du kan komma på ett eller på alla temakvällarna. Inträdet är fritt.

Du får gärna anmäla dig på ilmonet.fi så vi vet ungefär hur många som är på väg https://ilmonet.fi/#fi/search/txt=A190927

– men även oanmäld är du välkommen med!

Fre 25.10 klo 17-19.30 Motivation till läsning

Fre 8.11 klo 17-19.30 Motivation till matematik

Fre 22.11 klo 17-19.30 Hjälpmedel och studieteknik


Föräldrakvällarna ordnas som ett samarbete mellan Arbis, intresseorganisationen för dem med inlärningssvårigheter Helsingin seudun erilaiset oppijat (HERO) och Hem och Skola i HEROs utrymmen på Vilhelmsgatan 4B 13 (2. vån.).

Ytterligare information planerare Vilma Kettle vilma.kettle@hel.fi, tfn 09 310 23971