Tillbaka

Hem och Skolas föreningsfika

Är du aktiv i en föräldraförening?

Delta i vår online föreningsfika med föräldrar från andra föräldraföreningar och representanter från Förbundet Hem och Skola. Temat för det första föreningsfika är “Inspirera och rekrytera”. Tanken är att tillsammans fundera på hur man t.ex. kan presentera föreningsverksamhet i samband med höstens föräldramöten. Länken till anmälan publiceras senare här.

Mera information ger Petra Högnäs petra@hemochskola.fi, tfn 0400-90 57 15