Fortbildning för dagispersonal

Vi erbjuder fortbildning för personal inom småbarnspedagogiken kring temat föräldrasamverkan och goda relationer mellan hem och dagis. Innehållet i våra föreläsningar/workshops bygger på forskning, men innehåller också egna erfarenheter och en hel del praktiska tips.

Exempel på teman som tas upp under föreläsningarna:

  • Första mötet – att skapa tillit (hembesök och mjuklandning)
  • Samarbetets betydelse för barnens trivsel och utveckling på dagis
  • God kommunikation och relationskompetens
  • Att göra föräldrar delaktiga
  • Interaktiva föräldramöten
  • Hur ordna värdegrundssamtal – samtal om värderingar
  • Samtal om lärande
  • Föräldraföreningsverksamhet och Förbundet Hem och Skola

En föreläsning brukar variera mellan 90 minuter (2-3 teman) och 3 timmar (3-4 teman), men det går bra att skräddarsy ett paket enligt behov.

Exempel på föreläsning: Interaktiva föräldramöten

Skulle föräldramöten på ert dagis må bra av en vitaminspruta? Då kan vi komma och inspirera personalen till att ordna föräldramöten som är interaktiva och där föräldrarna får känna sig delaktiga.

Vi tar avstamp i forskning kring föräldrars roll i barns lärande och vikten av goda relationer. Vi kommer med en mängd konkreta tips på hur man i praktiken kan göra föräldrasamarbetet roligare och intressantare – med barnets bästa i fokus.

Vi lever som vi lär och därför är denna fortbildning interaktiv och deltagarna får själva prova på olika metoder.

Vi vet att för att kunna förnya en arbetskultur är det viktigt att hela kollegiet får bli inspirerat tillsammans. Därför träffar vi er gärna under t.ex. ett personalmöte eller en planeringsdag. Vi behöver minst två timmar tid på oss för att fortbildningen Interaktiva föräldramöten ska kunna vara så givande som möjligt.

Vem är vi:

Katarina Perander-Norrgård, sakkunnig
Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
Kontakta: katarina.perander@hemochskola.fi