I coronatider

Småbarnspedagogiken i coronatider
Undervisnings- och kulturministeriet har 6.4.2020 informerat om att begränsningarna inom småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj. I meddelandet står det att kommunen kan välja att upprätthålla förskoleundervisning på distans, men att kommunerna inte är skyldiga att göra det. Gällande småbarnspedagogiken, på dagis, skrivs det att kommunen inte är skyldig att ordna verksamhet på distans.

Trots aktuella skrivningar finns det många fördelar för dagis att hålla kontakten med barnen och deras föräldrar. I en del familjers vardag kan det vara så bråda tider att det inte i praktiken finns möjlighet att hålla kontakt med dagis vid sidan av distansarbete och äldre barns distansundervisning i hemmet. Men många barn och familjer uppskattar att kontakten till dagis upprätthålls, inte minst för att underlätta återgången till vardagen då dagis igen öppnar sina dörrar.

Hem och Skolas tips för dagis i coronatider

1. Håll kontakten med barnet
Viktigt att påminna barnet som nu är hemma om att dagis finns kvar och att barnet är välkommet tillbaka. Försök upprätthålla de känslomässiga banden genom en regelbunden kontakt. Tycker barnet om att tala i telefon eller via Facetime? Uppmuntra barnet att berätta vad det gör nu. Tips och idéer på vad man kan göra eller enkla uppgifter för att sysselsätta barnet kan vara välkommet i många familjer.

2.Tala med föräldrarna
Var i kontakt med familjerna en gång i veckan och hör dig för hur det fungerar i hemmet då barnet inte är på dagis. Är det något barns tillvaro du oroar dig för så var oftare i kontakt och fundera vilken slags hjälp familjen behöver. Ifall familjen har en svår sits och det enda alternativet är att föra sitt barn till dagis är det viktigt att inte skuldbelägga föräldrarna.

3.Uppmuntra föräldrar till kontakt
Uppmuntra föräldrarna att själva ta kontakt med dig och dagiset om det är något som bekymrar dem. Nu behövs det smidig informationsgång och tvärsektoriellt samarbete i kommunerna för att stödja familjer som har det svårt. Tveka inte att ta frågor som oroar dig vidare till dem som arbetar inom social- och hälsovården. Uppmuntra också föräldrarna att hålla kontakt med varandra, t.ex. via olika grupper på nätet, för att kunna erbjuda varandra kamratstöd.

4.Tänk nytt – ordna virtuella träffar
Det finns positiva exempel på hur pedagoger på dagis har möjliggjort digitala lek- och sagostunder med barnen i gruppen. Det är givande både för barnen som fysiskt är på dagis och dem som är i hemmet. Coronatiden ger möjlighet att utveckla nya kreativa former för kontaktskapande!