Familjevänligt dagis

Ett familjevänligt dagis får varje barn att känna sig värdefullt och inkluderat. Familjevänliga daghem välkomnar alla familjer, inte bara dem som är lätta att nå. Ett familjevänligt dagis gör det tydligt att all personal värdesätter och samarbetar med alla barns familjer, oberoende av familjestruktur eller bakgrund.

Vad är ett familjevänligt dagis?

Varje person som arbetar på ett dagis samarbetar med föräldrar på något sätt. Kan föräldrarna vara en ännu starkare resurs?

Genom att jobba för ett familjevänligt dagis kan ert daghem hitta den underliggande potentialen som finns i familjerna och bli mer professionell gällande föräldrasamverkan. Syftet är att öka kvaliteten i föräldrakontakten och få en enhetlig linje för föräldrasamverkan på daghem.

Modellen är riktad till kollegier i daghem, men det ingår också delar som är riktade till föräldraföreningar.

Hur ska vi göra för att bli ett familjevänligt dagis?

Modellen för ett familjevänligt dagis utgår från sju olika teman, eller pusselbitar. Under pusselbitarna finns bakgrundsmaterial, frågor för att diskutera ämnet i kollegiet och verktyg för implementering och utvärdering. Pusselbitarna är gemensamma för modellen för en familjevänlig skola, men under en del av bitarna finns material som är särskilt avsedda för dagisverksamhet. Pusselbitarna är inte hierarkiska – ni kan välja de bitar som just ert dagis har mest nytta av just nu!

Vi rekommenderar att ni arbetar med pusselbitarna på ett sätt som involverar hela personalen. Ge processen tid och bli ett familjevänligt dagis bit för bit. Kom ihåg att våga pröva något nytt!

Material

Väggtavla för ett familjevänligt dagis.

Skriv ut och sätt upp på ett synligt ställe i ert dagis för att påminna om värderingarna!