En kvart om dagen på dagis

En kvart om dagen-metoden handlar om att väcka barnets intresse för böcker och läsning och att stödja barnets språkutveckling.

Att få lyssna på högläsning och  bekanta sig med böcker skapar goda förutsättningar för att utveckla barnets fantasi och språk, vilket i sin tur stödjer barnets lärande och skolgång.

En kvart om dagen bygger på samarbete mellan daghemmet och föräldrarna. Barnen får varsin läsdagbok och uppmuntran från daghemmet att fylla i dagboken. Föräldrarna läser för sitt barn minst 15 minuter varje dag och fyller tillsammans med barnet i läsdagboken. Läsdagboken visas upp för en pedagog på daghemmet som skriver ner sin kommentar i dagboken. Tillsammans talar man om böcker och läsning i en positiv anda.

En kvart om dagen på dagis

  • – kan introduceras när som helst och i alla åldersgrupper på dagis och i förskola
  • – broschyren innehåller all information för föräldrar och pedagoger och en läsdagbok för fem veckor
  • – stöder hemmets och daghemmets samarbete
  • – uppmuntrar till regelbunden högläsning i hemmen och skapar rutiner
  • – med broschyren följer ark med klistermärken som barnen får limma i läsdagboken