Tips för ett gott samarbete med föräldrar:

    

Önska föräldrar välkomna, gärna på deras eget språk.

Skapa klimat för öppenhet. Visa att du är tillgänglig för samtal också i dagliga situationer.

Kom ihåg hur viktigt det är med positiv feedback till barnen och föräldrarna.

Tala också positivt om andras barn och deras föräldrar.

Var en länk mellan föräldrar och familjer, berätta vilka deras barn trivs med och uppmuntra dem att träffas även utanför daghemmet.

 

Sydkustens upprätthåller ett register över daghemmen i Svenskfinland. 

Kolla ifall ditt daghems uppgifter stämmer här:

svenskskola.fi

Maila korrigeringar till helsingfors@sydkusten.fi