Dagis i coronatider

Uppdaterat 10.8.2020

Den dagliga verksamheten på daghemmet och i skolan när läsåret 2020 börjar

När läsåret 2020 börjar, inleds skolarbetet i princip med närundervisning, och daghemmens verksamhet har kommit igång på normalt sätt. Coronaläget utvecklas dock fortfarande och det är möjligt att enheter eller kommuner i något skede blir tvungna att införa undantagsarrangemang i enlighet med myndigheternas föreskrifter. Även om skol- och dagisverksamheten börjar under exceptionella omständigheter är det viktigt att främja en hoppfull, positiv och uppmuntrande atmosfär bland barn och unga. I det här läget är det särskilt viktigt att hemmet och skolan eller daghemmet har ett nära och förtroendefullt samarbete.

Vi hoppas att lärarna orkar aktivt hålla kontakt med hemmen och berätta om hur det är i skolan och på dagis, oberoende av situationen. Om det blir nödvändigt att införa undantagsarrangemang är det ännu viktigare med en klar kommunikation med föräldrarna.

Fem tips till lärare och personal inom småbarnspedagogik

  1. Informera föräldrarna klart och tydligt och i ett så tidigt skede som möjligt om hur läsåret börjar i din grupp, hur studierna och verksamheten har ordnats, vilka åtgärder som vidtas i eventuella undantagssituationer och hur hemmen kan stödja en smidig vardag i skolan och på dagis. För en förtroendefull dialog med föräldrarna till exempel med ett veckobrev.
  2. Uppmuntra föräldrarna att kontakta dig eller annan personal i skolan eller på daghemmet, om det är någonting som de undrar över.
  3. Ordna föräldrakvällar och träffar med föräldrarna i enlighet med säkerhetsinstruktionerna, antingen som ett närmöte eller över distansförbindelser. Säkerställ att alla föräldrar får meddelande om föräldrakvällen och att alla har möjlighet att delta i den.
  4. Om du handleder nybörjargrupper, till exempel förskolebarn, ettor eller unga som börjat i årskurs 7, tänk på att det kan hända att allt är nytt för dem. Familjer som lever i ett övergångsskede behöver mer information än normalt.
  5. Hjälp eleverna och familjerna att skapa en god gruppanda och förstärka gemenskapen.

Instruktionerna utarbetades i samarbete av Förbundet Hem och Skola och Finlands Föräldraförbund.

Läs också Undervisnings- och kulturministeriets uppdaterade rekommendationer till småbarnspedagogiken, skolor, läroanstalter och högskolor för bekämpning av coronaviruset 4.8.2020