Hem och Skola 50 år

Escape Room för sjuor i Lovisa

Linnéa Nystedt som är ordförande i Hem o Skola vid Lovisanejdens högstadium (jan 2019): Som nyuppstartad förening startade vi ifjol med ett eftermiddagsprogram för årskurs sju.  Årskursen blev indelad i sex grupper. Två grupper hade samma program. Programmet bestod av ett Escape Room rum, ett pysselrum med fyra olika uppgifter...

Hem och Skola 50 år

Skräbböle Hem och Skola sponsorerar lusschampo

...vet att det kanske inte är den sortens exempel ni är ute efter, men vill ändå lyfta upp Skräbböle HoS i vår byskola här i Pargas för att: skolan(s elever) har drabbats av löss i flera klasser. Samma dag som vi fick Wilma meddelanden om detta, samt instruktioner / uppmaningar...

Hem och Skola 50 år

Reflexkampanj i Lepplax, Pedersöre

Lepplax Hem och Skola i Pedersöre finanserar en reflexkampanj som varar under vinterhalvåret. För varje dag eleven använder reflexväst och cykelhjälm, får hon/han ett kryss. Fem kryss blir en lott. Lotteridagning sker en gång i månaden. Hälsar föreningens styrelsemedlem Jonna Verkasalo i januari 2019.

Hem och Skola 50 år

Föreläsningar för föräldrakvällar

Som en medlemsförmån erbjuder Förbundet Hem och Skola sina medlemsföreningar möjligheten att anlita en föreläsare för en föräldrakväll. Utbudet av teman är rätt stort. Ett exempel på ett nytt tema vi kan erbjuda för föräldrakvällar i högstadiet eller gymnasiet är om konceptet Fair Sex. Det är en metod att tala...

Hem och Skola 50 år

Farfar i skolan

Förbundet Hem och Skola varit med på ett hörn då "Farfar i skolan"-verksamheten etablerades på svenska i Finland i början av 2000-talet. Tanken är att engagera en frivillig vuxen som tar del av skolvardagen. Då verksamheten var ny hade Hem och Skola en aktiv roll. Idag är det Folkhälsan som...

Hem och Skola 50 år

Tidningen Vi och vår skola 1974-2010

"Vi och vår skola" är Tidningen Hem och Skolas föregångare. Tanken var genast från början att ta upp aktuella frågor som engagerar föräldrar. Såhär skriver förbundsordförande Björn-Olof Malmström i ledaren i Vi och vår skolas första provnummer 1974: I dagens skolvärld händer det hela tiden någonting. Grundskolan håller nu på...

Hem och Skola 50 år

Projektet Varje förälder i Österbotten

Förbundet har finansiering för ett treårigt projekt (2018-2020) där syftet är att hitta nya vägar och sätt för skolan eller daghemmet att kommunicera med föräldrar. Projektet är förlagt till Österbotten där projektledare Petra Högnäs och projektplanerare Linda Björkgård kommer att pilotera nya verksamhetsmodeller med både föräldraföreningar, skolor och dagis under...

Hem och Skola 50 år

Aktiva klassföräldrar påverkar trivseln

I många årtionden har Förbundet Hem och Skola förespråkat en modell där man i början av hösten utser 2-4 klassföräldrar i varje klass. Ett fint uppdrag där man som vuxen kan påverka stämningen i barnets klass då eleverna och deras familjer har möjlighet att bekanta sig med varandra. Mera om...

Hem och Skola 50 år

Infomaterial för föräldrar

Under de 50 verksamhetsåren har Förbundet Hem och Skola skrivit och producerat broschyrer och material av olika slag som riktar sig till föräldrar. Under hösten 2019 lanserades en nya broschyr kallad "Dagis börjar - Välkommen!" som riktar sig till föräldrar vars barn börjar på dagis. I materialkatalogen presenteras de material...

Hem och Skola 50 år

Den nationella Hem och Skola-dagen

Initiativet till att uppmärksamma samarbetet mellan hemmen och skolan under en särskild dag togs av Suomen Vanhempainliitto - Finlands Föräldraförbund och Förbundet Hem och Skola 2011. Tanken var att skapa ett positivt och informellt möte årligen mellan föräldrar och skolan under den sista fredagen i september. Genom åren har den...

Hem och Skola 50 år

Hem och Skola roddbåtar i Nagu

"Jag tycker att den mest fantastiska anskaffningen är de roddbåtar med små utombordsmotorer som införskaffats i föreningens namn. De används av skolklasserna i många olika ämnen t.ex för att ta vattenprover som sen analyseras, för att lära sig båtvett, undervisning i hur motorerna skall servas och underhållas, utrustningen kontrolleras, man...

Hem och Skola 50 år

Grillfest för de nya sjuornas familjer i Esbo

Fredrika Hämelin som är ordförande i Storängens föräldraförening i Esbo presenterade tanken såhär i januari 2019: Ordna grillfest för de nya 7-orna. Festen ordnas inom de två första veckorna efter att skolan börjat och in bjuds 7-orna med familjer samt lärare i skolan. Även skolans vänelever är med på festen...

Hem och Skola 50 år

Kampanjen Vuxna skapar vänskap, 2014

Kompisugglan, en handsydd färggrann mjukisuggla, var symbolen för Förbundet Hem och Skolas kampanj "Vuxna skapar vänskap". Tanken var då uppmärksamma viktiga vuxna med anknytning till skolsamfundet. Föreningarna hade möjlighet att nominera personer som de uppfattade att var goda förebilder för oss andra vuxna i sitt engagemang och bemötande av eleverna....

Hem och Skola 50 år

Föreläsningar om föräldrasamverkan

Förbundet Hem och Skolas sakkunniga föreläser för lärarstuderande och pedagoger inom småbarnspedagogiken om föräldrasamverkan. Föreläsningarna är en del av de utbildningsprogram Åbo Akademi och Helsingfors Universitet erbjuder blivande pedagoger.

Hem och Skola 50 år

Samspelet, 2010-

Hur skapa dialog kring samarbete mellan skolan och föräldrarna? Inspirerade av vår danska systerorganisation Skole og Foraeldre skapade vi en finlandssvensk variant av ett material som lämpar sig för föräldrakvällar. Tanken är att i grupp ta ställning till olika påståenden och fundera på vilka frågor som är relevanta i skolans...

Hem och Skola 50 år

Föräldrabarometern - Vad tycker just du?

Hur ser du som förälder på skolan och på vardagen därhemma? Förbundet får ofta frågor om hur föräldrar tänker och tycker i olika frågor. För att kunde ringa in åsikter och trender har vi, inspirerade av Suomen Vanhempainliitto, skapade vi år 2013 ett rätt omfattande frågebatteri som riktade sig till...

Hem och Skola 50 år

Träff inspirerar till samarbete på Åland

Hem och Skola i Sund på Åland skriver såhär i januari 2019: Vi har tack vare Pop up eventet i november kommit i kontakt med en annan Hem och Skola föreningen nära våran. Tillsammans med dem påbörjar vi ett samarbete för att ge eleverna i årskurs 6 möjlighet att lära...

Hem och Skola 50 år

Husrum för långväga Stafettkarnevals-gäster

Många Hem och Skola-föreningar ställer upp med att hjälpa med inkvarteringen av långväga gäster som deltar i Stafettkarnevalen. Då ställer många föräldraföreningar upp med att ordna frukost för dem som övernattat i skolan. Det här har t.ex. Pargas Malms Hem och Skola gjort då karnevalen arrangerats i Åbo.

Hem och Skola 50 år

Dagisföreningar välkomnas 2014

Förbundet Hem och Skola gjorde en stagdeändring som ledde till att vi år 2014 kunde välkomna våra första föräldraföreningar på dagis som medlemmar. Idag har vi 60 medlemsföreningar som verkar i daghem, en del av dem är "kombiföreningar" som har både skolbarns- och dagisbarnsföräldrar i samma förening.

Hem och Skola 50 år

Sajten skolbarn.fi 2008-2011

Då sociala media och interaktiva webbplatser var på antågande så skapade Förbundet Hem och Skola tillsammans med medieföretaget Kommamedia en mötesplats på webben som vi kallade Skolbarn.fi. Tanken var där att skapa olika tematiska helheter som skulle intressera föräldrar. Innehållet skulle delvis vara användargenererat då vi på sidan hade olika...

Hem och Skola 50 år

Vårloppet i Nykarleby

Vi från Normens och Skogsparkens hem och skola förening vill tipsa om "Vårloppet". Varje år i slutet av april ordnar vi "Vårloppet" för åk. f-6, en vardagskväll på skolområdet. Barnen springer/går så många varv runt en bana på ca 300 m som de hinner på 20 minuter. Eller så går...

Hem och Skola 50 år

Bokmete under Svenska dagen i S:t Karins

Bokmete i S:t Karins under Svenska dagen-festligheter med begagnade svenskspråkiga böcker som fångst. "Man kan fira Svenska dagen på många olika sätt. Hem och skola i S:t Karins ordnar en rolig och annorlunda fest för alla svenska familjer i staden en fredagkväll nära den riktiga Svenska dagen som ju är...

Hem och Skola 50 år

Gårdstalko på dagis i Pargas

Talko & Jippo - tidigare har det ordnats ett jippo för alla familjer på våren med en morsdagstårta som huvudvinst. Det här verksamhetsåret valde vi att ordna ett höstjippo istället som började med ett gårdstalko för föräldrarna, då vi under våren hade fått en lekstuga inskaffad till gården. Det målades...

Hem och Skola 50 år

Jubel i Åbo för 10 år sedan

Minnens kavalkad. Då Förbundet Hem och Skola fyllde 40 år sedan höll vi årsmötet i Åbo och hade möjlighet att besöka fartyget Suomen Joutsen med Åbo stad som värd. Bilden är från 2009 då Christel von Frenckell-Ramberg var förbundsordförande.

Hem och Skola 50 år

Bokpaket och lägerskolstipendier

Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Förbundet Hem och Skola har ett långvarigt samarbete gällande lägerskolstipendier och bokpaket som riktar sig till olika klasser och skolstadier . Det hela började med samarbetet kring lägerskolstipendier år 1991. Till en början beviljades stipendiet till 60-70 skolklasser. Under åren har antalet ansökningar mera...

Hem och Skola 50 år

Popcorn-maskin till Lovisa och Kvevlax

Tack för alla de fina bidrag som föreningar skickade in till oss med tips och idéer om innovativ verksamhet i början av året. I utlottningen så var det Hem och Skola vid Lovisanejdens högstadium och Kvevlax Hem och Skola var de lyckliga vinnarna av en Popcorn-maskin. - Vi gratulerar vinnarna!

Hem och Skola 50 år

Småbarn växer - Loppis på dagis

Under de senaste året har Föräldraföreningen vid Fyrklöverns dagis i Pargas bland annat ordnat: Barnprylsloppis - Försäljarna betalar en avgift samt hämtar sina varor märkta med ett försäljningsnummer och pris. Sedan ordnar Föräldraföreningen upp kläderna i storleksordning samt övriga varor på sina utsatta platser samt sköter försäljningen. Evenemanget ordnades ifjol...

Hem och Skola 50 år

Skidspåret i Såka, Karleby

Mera talko åt folket! Det är vår ide! I Såka, Karleby, har det funnits en hem-och skolaförening sedan 2013. Föreningen har varit väldigt aktiv redan från start, med ett stort skolgårdsprojekt som första utmaning. Hela den gamla skolgården är nyplanerad och eleverna själva har fått vara med och önska hur...

Hem och Skola 50 år

Läsnatt i Stenbackens skola i Närpes

Daniel Hellman är ordförande för Stenbackens Hem och Skola i Närpes: På vårvintern ordnar vi för 3:e året i rad en "Läsnatt". Det går ut på att vi i samarbete med stadens bibliotek, och en lokal bokhandlare ordnar program kring böcker och läsning. Programmet går ut på att eleverna och vårdnadshavare checkar...

Hem och Skola 50 år

Klubbverksamhet i Minerva i Hfors

Såhär skrev Linn Hongell som är föreningens ordförande i januari 2019: Här kommer vårt bidrag från Minerva Hem och skola r.f. Vi är en liten skola i huvudstadsregionen och har ca 160 elever men i vårt skolhus fungerar även förskola ca 30 barn och idag dagiset Apollo ca 30 barn....

Hem och Skola 50 år

Påras vann tävlingen "Lust att läsa" 2009

Är 2009 hade Förbundet en läskampanj som vanns av Påras Hem och Skola. Nedan prisnämndens motivering till att utse Påras som segrare: I Påras skola, som ligger i Kronoby, har föräldraföreningen sannerligen inspirerats av tävlingen och på ett utmärkt sätt tagit förankrat ansvaret för barnens läslust bland föräldrarna. Redan i...

Hem och Skola 50 år

Stafettkarnevalen - kaffe för föräldrar

Otaliga föräldrar ställer upp som frivilliga i samband med Stafettkarnevalen och många Hem och Skola-föreningar deltar aktivt i förberedelser och i arrangemangen. Därför är Förbundet på plats på Stafettkarnevalens evenemangstorg och bjuder på kaffe åt föräldrar och busschaufförer. I år är det vårt projekt "Varje förälder" som presenterar sin verksamhet...

Hem och Skola 50 år

Solf OCR Kids

Evenemanget som Solf Hem och skola r.f. vill sprida som idé till andra föräldraföreningar är Solf OCR Kids. Solf OCR Kids är ett hinderbanelopp, OCR-lopp (Obstacle Course Race). Syftet bakom denna idé var att vi ville ge Solfbarnen chansen att testa på en verkligt rolig motionsform där de får vara...

Hem och Skola 50 år

En kvart om dagen

Förbundet Hem och Skola lanserade lästräningsmetoden "En kvart om dagen" 1987 i Finland. Den utvecklades ursprungligen i England och spreds i de nordiska länderna via föräldraorganisationer. Metoden går i korthet ut på att läraren väljer att arbeta med "En kvart om dagen" i sin klass och involverar hemmen så att...

Hem och Skola 50 år

Första maj-jippo 50 år i Kyrkslätt

Föreningen Hem och Skola i Kyrkslätt har arrangerat ett första maj-jippo som blivit en institution. Jippot ordnas i skolans utrymmen och hundratals föräldrar engagerar sig på något sätt i arrangemangen. Första maj-jippot är en samlingspunkt för de svenskspråkiga i Kyrkslätt och det lockar också många finskspråkiga barnfamiljer till skolan. Tillställningen...