Föräldrar behövs

Välkommen

Ett gott samarbete mellan hemmet och skolan eller dagis är det vi verkar för. Tillsammans kan vi vuxna medverka till en inlärningsmiljö som är trygg och inspirerande.

Pressmeddelande

10.1 Femteklasser får mångsidigt bokpaket

Sammanlagt 150 bokpaket skickas iväg till femteklasser i Svenskfinland i januari 2019. Bokpaketet innehåller tio nya barn- och ungdomsböcker särskilt utvalda för läsare i femte klassen samt ett tillhörande pedagogiskt material som ska främja läsintresset bland skoleleverna. Böckerna och materialet har fått finansiering av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och...

Föreningsnyheter

14.1 Vinn en Popcorn-maskin till din förening

Popcorn och Hem och Skola 50 år – Bidra och vinn en Popcorn-maskin till din förening Nu samlar vi in idéer och innovationer som utvecklats i våra medlemsföreningar under årens lopp. Hur?Skriv en e-post till adressen hemochskola@hemochskola.fi där du beskriver den innovativa Hem och Skola-aktiviteten. Vad har förstärkt samhörigheten och...

Pressmeddelande

4.12 Hur övervaka skolan?

Vi behöver en myndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret...

Varje förälder - Bloggen

Hem och Skolas projekt Varje förälder