Tillbaka

Jeanette Szymanski

Jeanette Szymanski är föreläsare och coach. Hon erbjuder två helheter:

1. Visste du att vi styrs av omedvetna behov?
Jeanette lär dig att förstå våra sex omedvetna grundbehov, och hur de styr vår vardag. Du lär dig via dessa att både förstå dig själv, din partner och dina barn. Ditt föräldraskap blir mycket mer medvetet.

eller

2. Konsten att säga nej
Hur bemöter du ditt barn i medgång och motgång? Lär dig konsten att ge uppbyggande och konstruktiv feedback och att skilja mellan misstag och oönskat beteende. I denna föreläsning får du också lära dig som förälder att säga nej på ett bra sätt och förstå skillnaden mellan empati och sympati.

Kontaktuppgifter:
info@jeanette.fi
040 864 1381