Tillbaka

Catarina Bärlund-Palm

Catarina Bärlund-Palm föreläser om föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar för barnens språk, hur man på olika sätt kan stärka språket och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Hon är klasslärare.