31.8 Hem och Skolas utmaning: Du är guld värd

| Publicerad 31 aug, 2021

Nominera en vuxen som är värd ett tack för sin insats senast 29.9.

Förbundet Hem och Skola vill synliggöra vuxna som gör goda gärningar som bidrar till vardagen i skolan eller på daghemmet under den pågående coronapandemin. – Känner du en person som konkret bidrar till att barn och vuxna i gemenskapen har det bra och trivs? Den nominerade personen ska vara en vuxen som har anknytning till skolan eller daghemmet och som bidrar till ökad trivsel och välmående för andra. Vi söker personer som gjort något utöver det förväntade och som motivering räcker inte att man sköter sitt dagliga arbete väl. Den nominerade kan vara en förälder, föreningsaktiv eller höra till skolans eller daghemmets personal.

Läs mera om Hem och Skolas utmaning: Du är guld värd