2.8 Dagis börjar - Välkommen!

| Publicerad 24 Jun, 2021

Har du ett barn som börjar på dagis i augusti? Som förälder har man ofta då många frågor och tankar. Dagis börjar – Välkommen! är en broschyr som Hem och Skola skapat i samarbete med Suomen Vanhempainliitto för dig.