20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad

Hör du till de 26.357 föräldrar med barn i grundskolan som besvarat frågorna i Föräldrabarometern om hur coronapandemin påverkat det innevarande skolåret? Nu presenteras de mest centrala resultaten av undersökningen. Frågorna handlade om hur arrangemangen kring skolgången förlöpt och hur samarbetet med hemmen fungerat under läsåret. Undersökningen är ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet … Continue reading 20.5 Föräldrabarometern 2021 publicerad