Varför övervaka elevers rättigheter?

12.4.2021. Alla nordiska länder har ett starkt kommunalt självstyre, men i Finland har tanken om en statlig tillsynsmyndighet inom utbildningssektorn mött den starkaste kritiken. Till exempel i Sverige började man utveckla ett system i tillsynen år 2008, då det framgick att inlärningsresultaten börjat bli sämre. Sverige har en särskild myndighet som övervakar skolärenden, Skolinspektionen, samt … Continue reading Varför övervaka elevers rättigheter?