Tillbaka

Familjevänlig skola/dagis

Vi utvecklar en modell för skolor och daghem för att stärka samarbetet med föräldrar genom att tillsammans jobba för en enhetlig linje gällande föräldrasamverkan. Modellen består av föreläsningar och workshops, som inspirerar skolans personal att utvecklas i föräldrasamverkan och bidrar till en familjevänlig verksamhetskultur. De olika delarna bygger på varandra och resulterar i en handlingsplan för föräldrasamverkan för skolan/daghemmet.

Samarbetspartners under pågående läsår är Kvevlax lärcenter i Korsholm, Cronhjelmskolan i Larsmo och Daghemmet Sagoskogen i Pedersöre. Tidpunkterna och projektteamets sammansättning skräddarsys för varje skola/daghem.

Mer info: Projektplanerare Linda Björkgård, linda@hemochskola.fi, +358 46 922 1112