Tillbaka

Barn i yrkesutbildning? EU-kommissionen vill höra föräldrar

Deltar ditt barn i yrkesutbildning eller läroavtalsutbildning?
Överväger ditt barn att söka till yrkesutbildning?
Är du i största allmänhet intresserad av utvecklingen av yrkesutbildningen och framtidsutsikterna?
Om du svarade ja på någon av frågorna välkomnar vi dig att delta i diskussionsmötet som ordnas under den Europeiska yrkeskompetensveckan. På mötet har finländska föräldrar möjlighet att höra om planerna för utvecklingen av yrkesutbildningen och diskutera dem tillsammans med höga europeiska och finländska tjänstemän.
Diskussionsmötet ordnas tisdagen den 15 oktober 2019 kl. 19 i Finlandiahuset.

TILL INBJUDAN
I diskussionen deltar
Arja Krauchenberg, ordförande, European Parents’ Association
Manuela Geleng, direktör för Skills, Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering European Parents’ Association
Mika Tammilehto, överdirektör, avdelningen för yrkesutbildning, undervisnings- och kulturministeriet
Mötet simultantolkas från finska till engelska och från engelska till finska. Det ordnas kaffeservering för deltagarna.

Vi ber dig anmäla dig till diskussionsmötet senast den 6 september på adressen satu.tuomikorpi@minedu.fi. Efter det skickas en länk till en elektronisk anmälningsblankett till dem som ska bjudas in.