Gnurf HoS 50 ar rymden 032019
Tillbaka

26.4 Öppet hus - Välkommen!

Förbundet Hem och Skola
50 år – öppet hus 26.4
Kom och fira med oss fredagen den 26 april kl.15–17.
Förbundets kansli är nu på adressen Nylandsgatan 17 B 27 i Helsingfors.
Tanken är att få träffa Hem och Skolas vänner, samarbetspartners och
tidigare aktiva under informella tecken.
Vi bjuder på lite bubbligt och plock.
Anmälningar tas emot per e-post: hemochskola@hemochskola.fi senast 23.4.
Inga gåvor, tack – kom som du är!